O namaNovosti i pressRegulativaFormulariGalerijaLinkoviKontaktMapa sajta
Sigurnost
Vazduhoplovne usluge
Odsjek za upravljanje vazdušnim saobraćajem
Odsjek za komunikacisko, navigaciono i nadzorno obezbjeđenje vazdusnog prostora
Odsjek za obuku i izdavanje dozvola i ovlašćenja kontrolorima letenja
Odsjek za vazduhoplovne karte i usluge vazduhoplovnog informisanja
Referat za usluge vazduhoplovne meteorolgije
Referat za zaštitu okoline
Bezbjednost
Prijava događaja
Traganje i spasavanje
Medicina
Međunarodna saradnja
Vazduhoplovne usluge > Odsjek za vazduhoplovne karte i usluge vazduhoplovnog informisanja

SIGURNO UPRAVLJANJE DRONOVIMA


Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore pokrenula je kampanju "Sigurno upravljanje dronovima".

Cilj ove kampanje je upoznavanje šire javnosti sa regulatornim zahtjevima u oblasti korišćenja dronova, koji su sve više u upotrebi u Crnoj Gori. U okviru kampanje pozivamo i vlasnike dronova, da ukoliko to nisu već uradili, evidentiraju svoj dron kod Agencije, kao nadležnog regulatornog tijela.

Sve informacije od značaja za sigurno upravljanje dronom možete naći na sljedećem linku.

Edukativne spotove kampanje pogledajte ovdje.
Pogledajte promotivni video ACV

"Upoznaj se sa preduslovima sigurnog leta paraglajderom"
Vlada Crne Gore, na sjednici od 02.07.2009. godine, donijela je Odluku o osnivanju Agencije za civilno vazduhoplovstvo (Sl. list CG br. 45/09), kojom je, na osnovu člana 5 stav 1 Zakona o vazdušnom saobraćaju (Sl. list CG br. 66/08), osnovana Agencija za civilno vazduhoplovstvo radi obavljanja poslova od javnog interesa iz oblasti vazdušnog saobraćaja.

Agencija ima svojstvo pravnog lica i shodno Zakonu o vazdušnom saobraćaju (Sl. list CG br. 30/12) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru (Sl. list CG br. 57/11) vrši poslove inspekcijskog nadzora. Odredbama Zakona o vazdušnom saobraćaju propisano je da Agencija vrši inspekcijski i kontinuirani nadzor koji sprovode stručna lica i inspektori koji imaju ovlašćenja propisana Zakonom o vazdušnom saobraćaju i Zakonom o inspekcijskom nadzoru.

Agencija je samostalna u obavljanju poslova iz svog djelokruga, a za svoj rad odgovara Vladi, kojoj podnosi godišnji izvještaj o radu.

Organi Agencije su Savjet Agencije i direktor Agencije. Predsjednik i članovi Savjeta Agencije imenovani su u julu 2009. godine, a Savjet Agencije imenovao je, uz saglasnost Ministarstva, direktora Agencije, 14.09.2009. godine.

Unutrаšnjа оrgаnizаciја i nаčin rаdа i rukоvоđenjа u Agenciji uređeni su neposredno nakon osnivanja Agencije, u cilju оbezbijeđivanja zаkоnitоg, stručnоg, efikаsnоg i rаciоnаlnоg vršenja pоslоvа i zаdаtаkа od javnog interesa za Crnu Goru u oblasti vazdušnog saobraćaja utvrđenih Zakonom o vazdušnom saobraćaju, zaključenim međunarodnim ugovorima, propisima Evropske Unije i pravilima i standardima koji se odnose na sigurnost i bezbjednost u vazdušnom saobraćaju.

U toku su završne pripreme na postavljanju novog sajta Agencije za civilno vazduhoplovstvo, što će omogućiti kvalitetniji, jednostavniji i brži pregled i otkloniti nedostatke postojećeg sajta.

Dodatne informacije o Agenciji, koje uključuju slobodan i proaktivan pristup informacijama u skladu sa zakonom, možete naći ovdje.

 


Članstvo u međunarodnim organizacijama 

 
 

 


Prava putnika

Zbornik vazduhoplovnih informacija (AIP) možete naći ovdje.
Zbornik vazduhoplovnih informacija za letenje po vizuelnim pravilima (VFR AIP) možete naći ovdje.

U skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Službeni list CG", br. 52/14, 76/15, 83/16 i 92/17) a imajući u vidu Odluku o raspisivanju izbora za Predsjednika Crne Gore koji će se održati 15.04.2018. godine, objavljenu 19.01.2018. godine, svi sedmodnevno izdati putni nalozi za upravljanje službenim vozilima Agencije za civilno vazduhoplovstvo, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, mogu se pogledati na sljedećem linku:
Nalozi za upravljanje službenim vozilima

U skladu sa odredbama člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)  i shodno Pravilniku o postupanju Agencije za civilno vazduhoplovstvo prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti (koji je objavljen na internet stranici Naručioca na adresi www.acv.me), Zatjev za dostavljanje ponuda, Obavještenje o ishodu postupka i Ugovor o nabavci male vrijednosti, mogu se pogledati na sljedećem linku:
Nabavke male vrijednosti

Brošuru o SAFA programu možete naći ovdje.