O namaNovosti i pressRegulativaFormulariGalerijaLinkoviKontaktMapa sajta
Sigurnost
Vazduhoplovne usluge
Bezbjednost
Prijava događaja
Traganje i spasavanje
Medicina
Međunarodna saradnja
Novosti i press
10.11.2014.
Saopštenje: Radionica o aerodromima
Agencija za civilno vazduhoplovstvo u saradnji sa Evropskom Agencijom za sigurnost vazdušnog saobraćaja (EASA) organizovala je u Podgorici Radionicu o pitanjima od značaja za aerodrome, 6. i 7. novembra 2014. godine.
Radionici su, pored domaćina i predstavnika EASA-e, prisustvovali predstavnici vazduhoplovnih vlasti Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije i Kosova, kao i predstavnici Aerodroma Podgorica, Tivat, Zagreb, Dubrovnik, Pula, Split, Rijeka, Beograd i Priština.

Tema radionice je bila EU regulativa 139/2014 i proces sertifikacije aerodroma shodno ovoj regulativi, kao i analiza konkretnih slučajeva odstupanja od standarda tj. sertifikacionih specifikacija aerodroma.

Prilozi:
 - Agenda
 - Spisak učesnika

Prezentacije:
 - Prezentacija ACV Crne Gore
 - EU regulatorni sistem u avijaciji
 - Porijeklo EASA Aerodromskih pravila
 - Konverzija - Implementacija ADR pravila
 - Aspekti odnosa lokalnih propisa i EASA pravila
 - Status implementacije Uredbe 139/2014
 - Certifikacione specifikacije (CS)
 - Aspekti SMS-a
 - Certifikacioni osnov (CB) iz zahtjeva za certifikaciju aerodroma
 - Primjeri odstupanja od certifikacionih specifikacija
 - EASA tekući i budući razvoji
 - Proces certifikacije aerodroma - CCAA
 - Proces certifikacije aerodroma - BHDCA