O namaNovosti i pressRegulativaFormulariGalerijaLinkoviKontaktMapa sajta
Sigurnost
Vazduhoplovne usluge
Bezbjednost
Prijava događaja
Traganje i spasavanje
Medicina
Međunarodna saradnja
Novosti i press
14.11.2014.
ODRŽANA BEZBJEDNOSNA VJEŽBA „OTMICA VAZDUHOPLOVA“
Na aerodromu Podgorica, 11. novembra 2014. godine održana je, druga po redu, bezbjednosna vježba „Otmica vazduhoplova“, u skladu sa Nacionalnim programom bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva, usvojenim od strane Vlade Crne Gore, a koji je usaglašen sa relevantnim dokumentima ICAO-a, ECAC-a i Evropske komisije. Radi se o najkompleksnijoj i najzahtjevnijoj vježbi nezakonitog ometanja civilnog vazduhoplovstva, koja podrazumijeva angažovanje velikog broja učesnika, kao i nadležnih državnih organa.
Prva ovakva vježba je održana 19. jula 2011. godine. Odluka o održavanju vježbe donijeta je u skladu sa tačkom 98 Nacionalnog programa bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva, a koji predviđa da se ove vježbe izvode najmanje jednom u tri godine. Ova obaveza za državu Crnu Goru, proizilazi iz međunarodnih dokumenata iz oblasti civilnog vazduhoplovstva, i to dokumenata Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo (ICAO, Anex-a 17, ICAO, Doc 8973/7), kao i dokumenta Evropske konferencije za civilno vazduhoplovstvo (ECAC, Doc. 30/13).

Cilj vježbe je bio uvježbavanje i provjera sistema obavještavanja i koordinacije aktivnosti između nadležnih organa i institucija, provjera kvaliteta donesene zakonske regulative, planova i procedura u slučaju otmice, testiranje objekata/opreme za krizni menadžment i aerodromskog centra za krizne situacije, kao i uvježbavanje osoblja koje je uključeno u rješavanje ovakvih kriznih situacija.

Vježba je uspješno realizovana, a pratili su je mnogobrojni domaći mediji.

Učesnici vježbe su:

1. Državni krizni štab koji su sačinjavali predstavnici državnih institucija (Predsjednik Crne Gore, Predsjednik Vlade, ministri saobraćaja i pomorstva, unutrašnjih poslova, odbrane, pravde i vanjskih poslova i evropskih integracija),
2. Državni krizni tim koji čine članovi Nacionalnog odbora za bezbjednost civilnog vazduhoplovstva, a koji sačinjavaju predstravnici Ministarstva saobraćaja, unutrašnjih poslova, odbrane, vanjskih poslova i evropskih integracija, Agencije za civilno vazduhoplovstvo, Agencije za nacionalnu bezbjednost i Uprave carina , kojima se, u ovakvim situacijama priključuju i predstavnici Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA, Aerodroma Crne Gore i Montenegro Airlinesa,
3. Krizni tim aerodroma, koga čine članovi Lokalnog odbora za bezbjednost civilnog vazduhoplovstva,
4. Agencija za civilno vazduhoplovstvo,
5. Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije,
6. Uprava policije, posebno Stanica Granične policije na aerodromu Podgorica i Specijalna antiteroristička Jedinica MUP-a,
7. Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA - Terminalna kontrola letenja Podgorica,
8. JP ’’Aerodromi Crne Gore“ i
9. Montenegro Airlines.
 
Galeriju sa fotografijama možete pogledati ovdje.