O namaNovosti i pressRegulativaFormulariGalerijaLinkoviKontaktMapa sajta
Sigurnost
Vazduhoplovne usluge
Bezbjednost
Prijava događaja
Traganje i spasavanje
Medicina
Međunarodna saradnja
Novosti i press
16.03.2015.
Radionica o implementaciji regulative EU 800/2013
Agencija za civilno vazduhoplovstvo je organizovala Radionicu o implementaciji regulative o nekomercijalnim vazdušnim operacijama složenim vazduhoplovima na motorni pogon i ne-složenim vazduhoplovima 10. marta 2015. godine.
Radionici su prisustvovali predstavnici industrije i predstavnici vazduhoplovnih vlasti iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Makedonije.

Na radionici su se obrađivale teme vezane za promjene koje nastupaju prilikom implementacije regulative 800/2013 i to u oblasti:
- nekomercijalne vazdušne operacije sa složenim vazduhoplovima na motorni pogon (NCC) i
- nekomercijalne vazdušne operacije sa ne-složenim vazduhoplovima (NCO)

Učesnici su bili informisani o regulatornim okvirima koji su objavljeni i koji se primenjuju, regulativi koja je objavljena i čija se primjena očekuje u narednom periodu kao i o propisima koji su u pripremi za objavljivanje, primjeni zahtjeva iz oblasti sistema upravljanja koja se odnosi na nekomercijalne operatore sa složenim vazduhoplovima, najznačajnim razlikama u odnosu na dosadašnje propise, koje će operatori morati implementirati prilikom izvođenja nekomercijalnih vazdušnih operacija sa složenim i nesloženim vazduhoplovima, implementaciji Evropskog akcionog plana za sigurnost komunikacija vazduh-zemlja (European Action Plan for Air Ground Communications Safety) za operatore vazduhoplova čija je MTOW manja od 5700 kg.

Prezentacije:

Regulatorni okviri NCC i NCO operacijeMileta Nikolić

Management System-Compliance Monitoring - NCC i NCOMiodrag Stanić

Implementacija regulative o nekomercijalnim vazdušnim operacijama složenim vazduhoplovima na motorni pogon i nesloženimvazduhoplovima (EU800/2013)
Milorad Todorović i Dragan Rašin

Postupak usklađivanja s Uredbom (EU) 800/2013 (NCC&NCO)Damir Bezik

Osnove komunikacije pilot-kontrolorSaša Čapunović