O namaNovosti i pressRegulativaFormulariGalerijaLinkoviKontaktMapa sajta
Sigurnost
Vazduhoplovne usluge
Bezbjednost
Prijava događaja
Traganje i spasavanje
Medicina
Međunarodna saradnja
Novosti i press
24.07.2015.
Memorandum o razumijevanju Crna Gora – Slovenija
Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore, Dragan Đurović i v.d. direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Slovenije, Sandi Knez, potpisali su 23.07.2015. godine u Ljubljani Memorandum o razumijevanju između nadležnih organa za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore i Slovenije.
Memorandumom o razumijevanju dogovoreni su zajedničke ciljevi i oblasti bilateralne saradnje između civilnih vazduhoplovnih vlasti Crne Gore i Slovenije.

Saradnja podrazumijeva razmjenu iskustava, zajednički razvoj novih procedura i priručnika, kao i razmjenu dokumenata u oblasti dozvola letačkog osoblja (FCL), saobraćajnih operacija (OPS) i aerodroma, plovidbenosti, upravljanja vazdušnim saobraćajem (ATM) i pružanja usluga u vazdušnoj plovidbi (ANS).

Imajući u vidu da je Slovenija još jedna država članica Evropske Unije sa kojom je Agencija potpisala Memorandum o razumijevanju, kojim je definisan razvoj i fleksibilnost upotrebe dokumentacije i ljudskih resursa u svim apsektima civilnog vazduhoplovstva, ovaj vid saradnje će doprinijeti i jačanju evropskog puta Crne Gore u oblasti vazdušnog saobraćaja.

Potpisivanjem ovog Memoranduma o saradnji nastavljene su intenzivne aktivnosti crnogorske Agencije za civilno vazduhoplovstvo na uspostavljanju bliskih i partnerskih odnosa između vazduhoplovnih vlasti zemalja u regionu.