O namaNovosti i pressRegulativaFormulariGalerijaLinkoviKontaktMapa sajta
Sigurnost
Vazduhoplovne usluge
Bezbjednost
Prijava događaja
Traganje i spasavanje
Medicina
Međunarodna saradnja
Novosti i press
27.11.2015.
Memorandum o razumijevanju Crna Gora – Republika Srbija
Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore, Dragan Đurović, i direktorica Direktorata za civilno vazduhoplovstvo Republike Srbije, Mirjana Čizmarov, potpisali su 27.11.2015. godine u Podgorici Memorandum o razumijevanju u oblasti pružanja usluga u vazdušnoj plovidbi.
Memorandumom su precizirani zajednički ciljevi i oblasti bilateralne saradnje između civilnih vazduhoplovnih vlasti Crne Gore i Republike Srbije u vršenju nadzora nad pružanjem usluga u vazdušnoj plovidbi i nadzora nad upravljanjem vazdušnim saobraćajem.

Pored tema sadržanih u Memorandumu, direktori vazduhoplovnih vlasti dviju država razmotrili su, i načelno dogovorili saradnju i koordinisani nastup u ostvarivanju zajedničkih ciljeva u drugim oblastima civilnog vazduhoplovstva.

Potpisivanjem ovog Memoranduma o razumijevanju nastavljene su intezivne aktivnosti crnogorske Agencije za civilno vazduhoplovstvo na uspostavljanju saradnje i partnerskih odnosa između vazduhoplovnih vlasti zemalja u regionu.