O namaNovosti i pressRegulativaFormulariGalerijaLinkoviKontaktMapa sajta
Sigurnost
Vazduhoplovne usluge
Bezbjednost
Prijava događaja
Traganje i spasavanje
Medicina
Međunarodna saradnja
Novosti i press
28.09.2016.
Saopštenje: 39. Skupština ICAO u Montrealu
Uz prisustvo preko 1.500 predstavnika koji zastupaju 191 državu članicu ICAO u periodu od 27. septembra do 07. oktobra 2016. godine u Montrealu, Kanadi održava se 39. Skupština Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO), koja se sastaje svake treće godine.
ICAO je specijalizovana organizacija Ujedinjenih nacija, osnovana 1944. godine, čija je uloga da kreira i modernizuje standarde i preporuke u međunarodnom vazduhoplovstvu, sa ciljem da se obezbijedi bezbjedan, efikasan i uređen razvoj vazduhoplovstva.

Crna Gora je član ICAO-a od 2007. godine.

Kao globalni forum za saradnju između država ICAO postavlja standarde za bezbjedan i siguran razvoj međunarodnog civilnog vazduhoplovstva. ICAO aktivnosti se baziraju na ostvarivanju vizije sigurnog, bezbjednog i održivog razvoja civilnog vazduhoplovstva kroz saradnju svojih članica.

Na Skupštini ICAO Crnu Goru, će ne osnovu odluke Vlade predstavljati delegacija koju predvodi Dragan Đurović, direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo, a u kojoj će biti  i Nebojša Krstajić, generalni direktor Direktorata za vazdušni saobraćaj u ministarstvu saobraćaja i pomorstva i Marijana Vukčević, samostalni savjetnik za međunarodnu saradnju u Agenciji za civilno vazduhoplovstvo.

Skupština će prvog dana zasijedanja izabrati predsjednika, a u nastavku će izabrati članove Savjeta ICAO i druge organe. Na Skupštini se razmatra kompletan rad ICAO-a za prethodni period, u tehničkim, ekonomskim, pravnim i drugim oblastima, nakon čega se daju smjernice za buduće djelovanje.