O namaNovosti i pressRegulativaFormulariGalerijaLinkoviKontaktMapa sajta
Sigurnost
Vazduhoplovne usluge
Bezbjednost
Prijava događaja
Traganje i spasavanje
Medicina
Međunarodna saradnja
Novosti i press
04.09.2017.
Memorandum o razumijevanju Crna Gora – Austrija
Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore, Dragan Đurović i Generalna direktorka za međunarodnu saradnju vazduhoplovnih vlasti Austrije, Silvia Gehrer, potpisali su 02.09.2017. godine u Reykjaviku na Specijalnom sastanku Generalnih direktora vazduhoplovnih vlasti ECAC-a Memorandum o razumijevanju između nadležnih organa za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore i Austrije.
Memorandumom o razumijevanju dogovoreni su zajedničke ciljevi i oblasti bilateralne saradnje između civilnih vazduhoplovnih vlasti Crne Gore i Austrije.

Imajući u vidu da je Austrija još jedna država članica Evropske Unije sa kojom je Agencija potpisala Memorandum o razumijevanju, kojim je definisan razvoj i fleksibilnost upotrebe dokumentacije i ljudskih resursa u svim apsektima civilnog vazduhoplovstva, ovaj vid saradnje će doprinijeti i jačanju evropskog puta Crne Gore u oblasti vazdušnog saobraćaja.

Potpisivanjem ovog Memoranduma o saradnji nastavljene su intenzivne aktivnosti crnogorske Agencije za civilno vazduhoplovstvo na uspostavljanju bliskih i partnerskih odnosa između vazduhoplovnih vlasti zemalja u regionu.