O namaNovosti i pressRegulativaFormulariGalerijaLinkoviKontaktMapa sajta
Sigurnost
Vazduhoplovne usluge
Bezbjednost
Prijava događaja
Traganje i spasavanje
Medicina
Međunarodna saradnja
Novosti i press
18.02.2019.
Potpisan Sporazum u oblasti suzbijanja nelegalne upotrebe bespilotnih vazduhoplova
Agencija za civilno vazduhoplovstvo i Uprava policije potpisali su 18.01.2019. godine Sporazum o saradnji u oblasti suzbijanja nelegalne upotrebe bespilotnih vazduhoplova vazduhoplova.
Potpisivanjem ovog Sporazuma, koji predstavlja nastavak uspostavljanja sistema sa kojim se uređuje upotreba i zaštita od nelegalne upotrebe bespilotnih vazduhoplova u Crnoj Gori, ostvaruje se mogućnost u preduzimanju zajedničkih aktivnosti između Uprave policije i Agencije, prije svega na polju nadzora nad operacijama i sprečavanja izvršenja krivičnih djela ili prekršaja izvršenih nelegalnom upotrebom bespilotnih vazduhoplova, kao i otkrivanju izvršilaca tih djela. 

Crna Gora je na taj način postala jedna od zemalja gdje je uspostavljena koordinacija između nacionalnih vazduhoplovnih vlasti i snaga bezbjednosti u cilju a sve u cilju podizanja nivoa sigurnosti i bezbjednosti operacija bespilotnih vazduhoplova i racionalne upotrebe postojećih resursa.