O namaNovosti i pressRegulativaFormulariGalerijaLinkoviKontaktMapa sajta
Sigurnost
Vazduhoplovne usluge
Bezbjednost
Prijava događaja
Traganje i spasavanje
Medicina
Međunarodna saradnja
Novosti i press
20.01.2011.
Informacija
Agencija za civilno vazduhoplovstvo, kao organ koji predstavlja vazduhoplovnu vlast države Crne Gore, između ostalog, obavlja i veoma važnu ulogu vršenja nadzora u vazdušnom saobraćaju u Crnoj Gori. U prethodnom periodu Agencija je posebnu pažnju posvetila promovisanju i unapređivanju znanja svog nadzornog osoblja, koje je učetvovalo na brojnim kursevima organizovanim od strane relevantnih međunarodnih institucija u centrima širom Evrope.
Od prije nekoliko dana Agencija je dobila i svog prvog međunarodnog auditora.
Naime, g-din Krsto Pavićević je uspješno završio i položio sve testove za auditora Evropske konferencije za civilno vazduhoplovstvo (ECAC) za oblast bezbjednosti, što znači da ubuduće može učestvovati u kontrolnim misijama bezbjednosti aerodroma svih država članica ove ugledne međunarodne organizacije, ali i država koje su se priključile procesu monitoringa koji vrši ova ugledna međunarodna organizacija. Riječ je o ukupno četdesetčetiri, uglavnom evropske države, a tu spadaju sve članice Evropke unije, ali i Sjedinjene američke države, što takođe dovoljno govori o značaju ovog serifikata. Inače, auditi koje vrši ova organizacija spadaju u najdetaljnije i najrigoroznije kontrole kvaliteta iz oblasti bezbjednosti vazdušnog saobraćaja koje se obavljaju danas u svijetu. Crna Gora, odnosno njeni aerodromi, su, do sada, bili predmet ukupno četiri kontrole u prethodne tri godine, od strane ECAC-a.

Činjenica da je Agencija dobila svog prvog međunarodnog auditora iz oblasti bezbjednosti vazdušnog saobraćaja dobija posebno na značaju ako se ima u vidu da je g-din Pavićević jedini važeći sertifikovani auditor Evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva na prostoru Balkana, što predstavlja i priznanje za samu Agenciju i dokaz da Agencija u svom nadzornom radu promoviše evropska pravila i standarde.