ACV donijela sigurnosnu direktivu za operatore vazduhoplova i operatora aerodroma – CoViD-19

U cilju suzbijanja potencijalnog širenja koronavirusa i očuvanja sigurnosti na prihvatljivom nivou, ACV je donijela Sigurnosnu direktivu za operatore vazduhoplova i operatora aerodroma u Crnoj Gori.

  • Operatori vazduhoplova imaju obavezu da detaljno čiste i u potpunosti dezinfikuju vazduhoplove uz korišćenje sredstava za dezinfekciju, posle svakog leta koji dolazi sa aerodroma koji se nalazi u državi sa visokim rizikom prenosa CoViD-19 virusa. Po procjeni, dezinfekcija može da se obavlja i češće. 
  • Vazduhoplovi moraju biti opremljeni sa jednim ili više kompleta zaštitne opreme, koju će član posade koristiti u slučaju da pomaže putniku potencijalno zaraženom sa CoViD-19 virusom ili kod čišćenja i odlaganja potencijalno kontaminiranog sadržaja.

Više informacija na: