SPISAK ODOBRENIH HELIDROMA

Ažurirano septembra 2019

Naziv helidroma Splendid - LYBS
Tip helidroma Podignuti helidrom
Kategorija helidroma NIL
Namjena helidroma Nekomercijalni vazdušni saobraćaj helikoptera
Ime i adresa, odnosno naziv i sjedište operatora koji upravlja helidromom PRIVREMENO DRUŠTVO „HOTELS GROUP MONTENEGRO STARS“ DOO BUDVA
Hotel „Montenegro“
Poštanski fah 21
85310 Budva
Crna Gora

 

Naziv helidroma Tivat/Porto Montenegro - LYTP
Tip helidroma Letilište za helikoptere na tlu
Kategorija helidroma Nekontrolisani civilni aerodrom
Namjena helidroma Nekomercijalni vazdušni saobraćaj helikoptera opšte kategorije mase do 3175 kg
Ime i adresa, odnosno naziv i sjedište operatora koji upravlja helidromom „Adriatic Marinas“ d.o.o.
Obala b.b. Tivat
85320 Tivat
Crna Gora