Ambasador Delegacije Evropske Komisije u Podgorici H.E. Mitja Drobnič, posjetio Agenciju za civilno vazduhoplovstvo

Ambasador Delegacije Evropske Komisije u Podgorici H.E. Mitja Drobnič, posjetio je Agenciju za civilno vazduhoplovstvo 5. novembra 2012.godine i imao bilateralni sastanak sa Direktorom Agencije g-dinom Draganom Đurovićem.

Ambasador Drobnič je upoznat sa trenutnim stanjem u oblasti civilnog vazduhoplovstva u Crnoj Gori, kao i sa aktivnostima Agencije za civilno vazduhoplovstvo.

Posebna pažnja bila je posvećena činjenici da je Agencija prva institucija u Crnoj Gori, koja je počela sa implementacijom evropskog zakonodavstva u naš pravni sistem, kroz mogućnost objavljivanja pravilnika, koji nalažu obaveznost primjene konkretne regulative Evropske komisije.

Ambasador je takođe upoznat sa novinama u Zakonu o vazdušnom saobraćaju, novim nadležnostima Agencije, novim nacionalnim tijelima u civilnom vazduhoplovstvu, kao i preliminarnim rezultatima međunarodnih kontrolnih misija. Sve ovo ukazuje na veoma brz i intezivan napredak u oblasti civilnog vazduhoplovstvo. Tome je značajno doprinjela Agencija koja ima zavidan kadrovski potencijal i koja veliku pažnju posvećuje redovnom inoviranju znanja i treningu osoblja.

Istaknuto je da je veoma važno što Crna Gora posvećuje izuzetnu pažnju i napor da ispuni sve obaveze iz Multilateralnog sporazuma o uspostavljanju Zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja između Evropske zajednice i njenih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatska, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Republika Island, Crne Gore, Norveške, Rumunije, Srbije i Ujedinjenih nacija Misije privremene uprave na Kosovu (ECAA sporazum), u što je imala prilike da se uvjeri ekspertska misija Evropske komisije.

Ambasador Drobnič je izrazio zadovoljstvo ostvarenim napretkom civilnog vazduhoplovstva u Crnoj Gori. Takođe, pohvalio je kompetentnost i aktivnosti Agencije za civilno vazduhoplovstvo. Istakao je spremnost Delegacije Evropske komisije da u saradnji sa evropskim vazduhoplovnim partnerima podrži i pomogne razvoj civilnog vazduhoplovstva u Crnoj Gori.