Ovlašćene organizacije za procjenu znanja engleskog jezika

1. Ovlašćena organizacija za procjenu znanja engleskog jezika, rešenje broj: 02/2-365/2-15

Naziv organizacije  SMATSA Vazduhoplovna akademija
Adresa  Trg Nikole Pašića 10, 11000 Beograd, Srbija
Telefon  +381 11 321 8123
Fax  +381 11 324 0456
E-mail  aviationacademy@smatsa.rs
Web www.smatsa.rs