Bezbjedonosna vježba „Otmica vazduhoplova“

Na aerodromu Podgorica, 19.07.2011. godine održana je bezbjedonosna vježba „Otmica vazduhoplova“ u skladu sa Nacionalnim programom bezbjednosti vazdušnog saobraćaja, usvojenim od strane Vlade Crne Gore i međunarodnim dokumentima ICAO-a. Radi se o jednoj od najkompleksnijih i najzahtjevnijih vježbi nezakonitog ometanja vazdušnog saobraćaja, obzirom da podrazumijeva angažovanje velikog broja učesnika i nadležnih organa. 

Cilj vježbe je bio uvježbavanje i provjera sistema obavještavanja i koordinacije aktivnosti između nadležnih organa i institucija, provjera kvaliteta donesene zakonske regulative, planova i procedura u slučaju otmice, kao i testiranje objekata/opreme za krizni menadžment aerodromskog centra za krizne situacije.

U vježbi je simulirana otmica aviona na liniji Frankfurt-Podgorica. 

Avion Montenegro Airlines-a (Foker 100) na letu 777, sa 39 putnika (većina crnogorski državljani, 5 putnika državljani Njemačke i 2 putnika državljani SAD-a) i 6 članova posade, u 09.00 h uzletio je sa aerodroma u Frankfurtu uputivši se prema Podgorici.
15 minuta nakon uzlijetanja aviona naoružana lica su preuzela kontrolu nad avionom zahtijevajući od pilota da sluša njihova uputstva i da poštuje proceduru letenja.
Po odobrenom slijetanju na podgorički aerodrom otmičari su stupili u kontakt sa pregovaračem i iznijeli svoje uslove. 
Pregovarački tim je pokušao da sa njima postigne razumna rješenja. Nezadovoljni tokom pregovora otmičari u jednom trenutku ubijaju jednog putnika i izbacuju njegovo tijelo iz aviona, uz najavu da će svakih narednih pet minuta ubijati po jednog putnika. 
Nakon toga, državni krizni štab je donio odluku da specijalne antiterorističke jedinice izvrše upad u avion, što je odmah i urađeno. Tri otmičara su ubijena, a dvojica uhapšena.

Učesnici vježbe su: 

1) Državni krizni štab koga čine Predsjednik Crne Gore, Predsjednik Vlade, ministri saobraćaja, unutrašnjih poslova, odbrane, pravde i vanjskih poslova i evropskih integracija,
2) Državni krizni tim koga čine članovi Nacionalnog odbora za bezbjednost vazdušnog saobraćaja,
3) Krizni tim aerodroma, koga cine clanovi Lokalnog odbora za bezbjednost vazdusnog saobracaja
4) Agencija za civilno vazduhoplovstvo,
5) Uprava policije, posebno Ekspozitura Granicne policije na Aerodromu Podgorica i Specijalna Antiteroristička Jedinica MUP-a
6) Terminalna kontrola letenja-Podgorica,
7) JP ’’Aerodromi Crne Gore,
8) Montenegro Airlines.

Akcijom razrješenja tzv. krizne situacije otmice vazduhoplova, rukovodio je Državni krizni štab koji je bio zadužen za donošenje strateških i političkih odluka u kordinaciji sa Državnim kriznim timom koji je donosio odluke na operativnom nivou.

Vježba je završena vrlo uspješno i pokazala je spremnost i obučenost svih organa i institucija prilikom simulacije rješavanja krizne situacije. 

Ovaj tip vježbi nezakonitog ometanja vazdušnog saobraćaja, Crna Gora je u obavezi da sprovodi najmanje svake dvije godine kako je zahtjevano u međunarodnim dokumentima čija je potpisnica. 

Rezultati vježbe biće prezentovani i relevantnim tijelima Evropske komisije i Evropskoj konferenciji za civilno vazduhoplovstvo (ECAC) i svakako doprinjeti da Crna Gora bude ocjenjena kao evropska destinacija visokog stepena bezbjednosti vazdušnog saobraćaja.

nacionalni_krizni_tim