Dozvoljen povratak u upotrebu Boeing 737-8 „MAX“ i Boeing 737-9 „MAX“

Agencija će pažljivo pratiti razvoj situacije i preduzimati adekvatne mjere

Agencija Evropske Unije za sigurnost vazdušnog saobraćaja (EASA) izdala je krajem januara sigurnosnu direktivu EASA SD 2021_01, kojom propisuje uslove za povratak u upotrebu vazduhoplova Boeing 737-8 „MAX“ i 737-9 „MAX“ prilikom obavljanja operacija komercijalnog vazdušnog saobraćaja. 

Imajući to u vidu, a polazeći od činjenice da su sigurnost putnika i vazdušnih operacija prioritet, Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore je izdala Sigurnosnu direktivu kojom se propisuje da su na crnogorskim aerodromima dozvoljene operacije pomenutih vazduhoplova, prema uslovima koji su identični sa uslovima koje je objavila EASA. 

S obzirom na to da je u pitanju kompleksan i ozbiljan proces, Agencija za civilno vazduhoplovstvo će pažljivo pratiti razvoj situacije i preduzimati adekvatne mjere.

Podsjećanja radi, u crnogorskom registru ne postoje vazduhoplovi Boeing 737-8 „MAX“ i 737-9 „MAX“. Ovi tipovi vazduhoplova nijesu slijetali, niti polijetali sa crnogorskih aerodoma u 2019. godini. U 2018. godini, od ukupnog broja operacija polijetanja i slijetanja na crnogorskim aerodromima, oko 50 se odvijalo sa vazduhoplovima Boeing 737-8 „MAX“ i 737-9 „MAX“.