Drugi sastanak Upravljačkog odbora za realizaciju Programa tehničke saradnje Crne Gore i Francuske

Kroz Tehnički program saradnje, koji je potpisan 2013. godine između crnogorske Agencije za civilno vazduhoplovstvo i Generalnog direktorata za civilno vazduhoplovstvo Francuske do sada je realizovano 10 aktivnosti, koje su značajno doprinijele daljem stručnom usavršavanju kadra i primjeni preporučenih praksi u vazduhoplovstvu.

Na drugom sastanku Upravljačkog odbora ovog programa, koji je održan 9. februara u Parizu, dosadašnja saradnja ocijenjena je kao veoma dobra, a predstavnici dviju zemalja razmatrali su nove aktivnosti za tekuću i 2017. godinu. 

Sastanku su prisustvovali direktor Generalnog direktorata za civilno vazduhoplovstvo Francuske (DGCA) Patrick Gandil, koji je predsjedavao Upravljačkim odborom, sa saradnicima, a u ime Agencije za civilno vazduhoplovstvo direktor Dragan Đurović sa saradnicima. 

Razmjena stručnog znanja i konstantno usavršavanje kadra posebno je važno u oblastima koje se veoma brzo razvijaju, kao što je civilno vazduhoplovstvo, zbog čega je saradnja sa vazduhoplovnim institucijama evropskih zemalja jedan od prioriteta u radu Agencije za civilno vazduhoplovstvo. U prethodne dvije godine kroz ovaj program dobili smo izuzetnu stručnu podršku kolega iz Francuske. Posebno smo ponosni što smo imali čak deset obuka za stručno usavrašavanje zaposlenih Agencije, jer je kadar nešto na čemu insistiramo i što doprinosi jačanju naše institucije“, saopštio je direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore Dragan Đurović

U sklopu posjete Francuskoj, predstavnici Agencije za civilno vazduhoplovstvo posjetili su ENAC, vodeći univerzitet orjentisan na vazduhoplovstvo u Evropi, koji se nalazi u Tuluzu, kao i sjedište kompanije Airbus. Tom prilikom obišli su Airbus pogone u kojim se sklapaju A380, avion 21. vijeka, kao i novi tip mlaznog aviona A350 XWB. Predstavnici crnogorske vazduhoplovne vlasti obišli su i kompaniju ATR-a u Tuluzu, gdje su imali priliku da se upoznaju sa proizvodnjom novih modela ATR-a.