Helikopteri - Sigurnosni prioritet u Evropi

U Evropi postoji preko 7.7 hiljada civilnih helikoptera koji su veoma važni za zajednicu, jer pružaju pomoć kao što su hitni medicinski transport, nadzor, pomoć policiji, a često se koriste i kao podrška sektoru poljoprivrede.

Statistika pokazuje da se na našem kontinentu dešava jedna helikopterska nesreća svake sedmice.

Baš kako bi unaprijedila sigurnost za obavljanje operacija helikopterom @EASA na ovoj stranici donosi detaljnu analizu po pitanju sigurnog odvijanja operacija helikopterom u Evropi. 

https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/rotorcraft-%E2%80%93-key-priority-safety-europe