IJZCG objavio Privremene operativne smjernice za vazdušni saobraćaj

Institut za javno zdravlje Crne Gore objavio je privremene operativne smjernice za vazdušni saobraćaj. Privremene operativne smjernice uređuju uslove pod kojima će crnogorski operator aerodroma i crnogorski operatori vazduhoplova koji obavljaju operacije prevoza putnika obezbijediti zdravlje i sigurnost putnika, kao i osoblja i posade koji ih opslužuju, održavanjem sigurnih i bezbjednih operacija uz svođenje rizika od transmisije virusa na minimum. 

Smjernice su urađene u skladu sa dokumentom koji su izradile Agencija Evropske unije za sigurnost vazdušnog saobraćaja (EASA) i Evropski centar za sprječavanje i suzbijanje bolesti (ECDC). Poštovanje opštih mjera prevencije je od ključnog značaja.  

Privremene operativne smjernice podrazumijevaju: 
-    Putnici koji se ne osjećaju dobro ne treba da kreću na put,  
-    U zgradu aerodroma, pored osoblja, mogu ući samo putnici sa kartom i posebne kategorije (djeca u pratnji, bolesnici, OSI…),
-    Nošenje maski je obavezno za osoblje i putnike,
-    Prilikom kijanja, maramicom ili laktom treba prekriti usta i nos,
-    Česta higijena ruku,
-    Držanje fizičke distance gdje god je to moguće,
-    Redovno informisanje putnika i 
-    Čišćenje i dezinfekcija zgrade aerodroma i vazduhoplova.

Predložene mjere će se redovno procjenjivati i ažurirati u skladu sa promjenama u saznanju o riziku od transmisije, kao i u skladu sa razvojem drugih dijagnostičkih ili preventivnih mjera. 

Link na dokument:
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/web.repository/ijzcg-media/files/1591277433-privremene-smjernice-vazdusni-saobracaj-v5fin03062020.pdf

EASA COVID-19 Aviation Health Safety Protocol, koji je bio osnova za ovaj dokument, dostupan je na sledećem linku:
https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/covid-19-aviation-health-safety-protocol

Ostala EASA dokumenta u vezi sa covid-19 možete naći na sledećem linku:
https://www.easa.europa.eu/the-agency/coronavirus-covid-19