Informacija o epidemiji izazvanoj Corona virusom

U Kini, u gradu Wuhan, januara 2020. godine prijavljeni su slučajevi bolesti uzrokovane corona virusom. Bolest počinje povišenom tjelesnom temperaturom i kašljem, a u težim slučajevima može da se razvije upala pluća sa otežanim disanjem.

S obzirom na velika kretanja stanovništva Kine, posebno zbog proslave Kineske nove godine i pored velikih mjera ograničavanja kretanja stanovnika Kine i stavljanja u karantin čitavih gradova, vrlo brzo su se pojavili potvrđeni slučajevi i u drugim djelovima planete.

Utvrđeno je da se virus prenosi sa čovjeka na čovjeka i da može da se prenese i u periodu inkubacije (koja može da traje do dvije nedelje), bez vidljivih simptoma bolesti.

Simptomi bolesti su povišena tjelesna temperatura i simptomi zahvaćenosti disajnih puteva kao što su  kašalj i otežano disanje.

Agencija Evropske Unije za sigurnost vazdušnog saobraćaja (EASA) je 27. januara 2020. godine objavila Safety Information Bulletin https://ad.easa.europa.eu/ad/2020-02, sa preporukama prema nacionalnim vazduhoplovnim vlastima, vazduhoplovnim prevoznicima i operatorima aerodroma.

Kao članica CAPSCA organizacije, Crna Gora redovno dobija izvještaje o trenutnoj situaciji širenja virusa, ažurirane informacije iz Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) - informativne mreže za epidemije (EPI-WIN), informacije za putovanja i saobraćajnu industriju  (EPI-WIN) kao i  smjernice za posadu.
Korisne informacije možete pogledati u ovim dokumentima:

Interim Recommendations for Airline Crew: Novel Coronavirus in China

WHO Information Network for Epidemics: FAQs for the Travel and Tourism Sector

Na međunarodnim aerodromima Podgorica i Tivat, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore, Institutom za javno zdravlje, aerodromskom službom hitne i medicinske pomoći, Zdravstveno - sanitarna inspekcija preduzima mjere zdravstvenog nadzora putnika koji dolaze iz zaraženih područja u cilju očuvanja javnog zdravlja i sprječavanja širenja epidemije. Svi vazduhoplovni subjekti su upoznati sa standardima definisanim u ICAO Annex-9 (Facilitation) i Annex-6 (Operation of Aircraft, Part I – Chapter 6, Attachment B. 4.1.2.) i sa preporukama WHO koje se odnose na saobraćajni sektor. 

Korisni sajtovi:
IJZCG (Institut za javno zdravlje Crne Gore):
www.ijzcg.me
EASA:
https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/easa-issues-sib-reco...
EACCC: European Aviation Crisis Coordination Cell:
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/single_european_sky/eaccc_en
WHO: World Health Organisation:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-f...
ECDC/DG SANTE: European Centre for Disease prevention and Control (ECDC):
https://www.ecdc.europa.eu/en/home
ICAO/CAPSCA: ICAO Aviation Medicine Section:
https://www.icao.int/safety/aviation-medicine/Pages/default.aspx
ICAO Collaborative Arrangement for the Prevention and management of Public health events in Civil Aviation (CAPSCA):
https://www.capsca.org/
IATA: International Air Transport Association:
https://www.iata.org/whatwedo/safety/health/pages/index.aspx