INFORMACIJA - održan High Level SSP Briefing

U Agenciji za civilno vazduhoplovstvo 07. septembra 2011. godine je održan High Level SSP Briefing. Sastanku su prisustvovali direktor Agencije, pomoćnica ministra saobraćaja, direktori aerodroma Tivat i Podgorica, accountable manager Montenegro Airlines-a, predstavnik SMATSA-e i predstavnik Vojske Crne Gore.

Tema o kojoj je bilo riječi je State Safety Programme (SSP) - Nacionalni program sigurnosti. 

SSP u praksi predstavlja niz propisa i aktivnosti koje treba implementirati u cilju poboljšanja sigurnosti vazdušnog saobraćaja, kroz stvaranje održivog i kontrolisanog nacionalnog sistema sigurnosti vazdušnog saobraćaja.

Cilj sastanka je bio prezentacija obaveza koje predstoje svim subjektima, učesnicima u ovom sistemu.