Informacija u vezi ebola virusne bolesti

Agencija za civilno vazduhoplovstvo od objavljivanja izjave generalne direktorice Svjetske zdravstvene organizacije (WHO – World Health Organization), dr Margaret Chan, da epidemija ebole u zapadnoj Africi predstavlja javno zdravstvenu prijetnju od međunarodnog značaja, prati situaciju u vezi sa epidemijom ebole u zapadnoj Africi i njen mogući uticaj na vazdušni saobraćaj.

Novosti i informacije na dnevnom nivou Agencija prati posredstvom Evropske jedinice za koordinaciju u kriznim situacijama u vazdušnom saobraćaju (EACCC – European Aviation Crisis Coordination Cell) pod rukovodstvom EUROCONTROL NM, a uz prisustvo Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO – International Civil Aviation Organization), Međunarodne asocijacije za vazdušni prevoz (IATA – International Air Transport Association), Međunarodnog udruženja operatora aerodroma (ACI – Airport Council International), Evropske komisije (EC – European Commission) i Evropske agencije za sigurnost vazdušnog saobraćaja (EASA – European Aviation Safety Agency).

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je izdala preporuku za državne organe koji su odgovorni za javno zdravlje i saobraćaj, a koja je dostupna na adresi: http://www.who.int/ith/updates/20140421/en.

Institut za javno zdravlje Crne Gore (www.ijzcg.me) objavio je Informaciju o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji u vezi sa ebola virusnom bolešću, koja sadrži:

  • ključne činjenice o Ebola virusnoj bolesti, 
  • simptome, 
  • put prenosa,
  • mjere prevencije i savjete putnicima koji odlaze u države pogođene ebolom,
  • savjete osobama koje su boravile u bilo kojoj državi u kojoj je registrovana epidemija ebole.

Informacija se može preuzeti sa sledeće adrese: http://www.ijzcg.me/wp-content/uploads/2014/08/EBOLA_01_07.08.2014.pdf