Organizacije za obuku vazduhoplovnog osoblja

Ažurirano maja 2022

1. Organizacija za letačku obuku pilota, broj: ME.ATO.002

Naziv organizacije  Airways Aviation Academy DOO
Adresa  Sportski aerodrom "Ćemovsko polje", 81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon  + 382 68 085 555 
Fax  
E-mail  info@airwaysmontenegro.com
Web  www.airwaysaviation.com

 

2. Organizacija za obuku padobranaca, broj: ME.P-01       

Naziv organizacije  PSC Aero klub "Špiro Mugoša”
Adresa  Ul. Marka Miljanova Br. 23, 81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon  + 382 69 819 815
Fax  
E-mail  aeroklub.spiromugosa@yahoo.com
Web  

 

3. Organizacija za letačku obuku pilota, broj: ME.ATO.001

Naziv organizacije  Flight Academy Montenegro
Adresa  Mila Radunovića S3, 81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon  + 382 20 208 550
Fax  + 382 20 208 551
E-mail  flightacademymontenegro@gmail.com
Web  

 

Organizacije za procjenu znanja engleskog jezika

Ažurirano avgusta 2020

1. Ovlašćena organizacija za procjenu znanja engleskog jezika, rešenje broj: 02/2-339/2-15

Naziv organizacije  Prince Aviation
Adresa  Goce Delčeva 40-42, 11000 Beograd, Srbija
Telefon  + 381 11 260 84 31
Fax  + 381 11 260 85 22
E-mail  ftoinfo@princeaviation.com
Web  www.princeaviation.com

Imenovani procjenitelji: Ljiljana Maletić i Dušanka Popov.

Napomena: Odobrena je primjena „AEROs” testa.

 

2. Ovlašćena organizacija za procjenu znanja engleskog jezika, rešenje broj: 02/2-365/2-15

Naziv organizacije  SMATSA Vazduhoplovna akademija
Adresa  Trg Nikole Pašića 10, 11000 Beograd, Srbija
Telefon  +381 11 321 8123
Fax  +381 11 324 0456
E-mail  aviationacademy@smatsa.rs
Web  www.smatsa.rs

Imenovani procjenitelji: Dragana Rankov, Tatjana Trzin-Vesković, Maja Jevtović-Šulejić, Ljiljana Nešković i Ana Mesarek.

Napomena: Odobrena je primjena „TEA” testa.

 

3. Ovlašćena organizacija za procjenu znanja engleskog jezika, rešenje broj: 02/2-213/2-16

Naziv organizacije  Air Pink
Adresa  Jove Ilića 13/17, 11000 Beograd, Srbija
Telefon  + 381 11 391 0100
Fax  + 381 11 309 8940
E-mail  
Web  www.airpink.com

Imenovani procjenitelji: Vojislav Dunčić i Gradimir Dunčić.

Napomena: Odobrena je primjena „AIRPINK TEST OF ENGLISH FOR AVIATION” testa.

 

4. Ovlašćena organizacija za procjenu znanja engleskog jezika, rešenje broj: 02/2-342/2-16

Naziv organizacije  Flight Academy Montenegro
Adresa  Mila Radunovića S3, 81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon  +382 20 208 550
Fax  +382 20 208 551
E-mail  flightacademymontenegro@gmail.com
Web  

Imenovani procjenitelji: Jovan Radeta i Tatjana Đikanović.

Napomena: Odobrena je primjena „TEFA” testa.

 

5. Ovlašćena organizacija za procjenu znanja engleskog jezika, rešenje broj: 02/2-348/20-211/8

Naziv organizacije  Airways Aviation Academy
Adresa  Sportski aerodrom Ćemovsko polje bb, 81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon  
Fax  
E-mail  
Web  

Imenovani procjenitelji: 

Napomena: Odobrena je primjena „Airways Aviation Academy test of English in aviation” testa.

 

Strane organizacije prihvaćene od strane Agencije za civilno vazduhoplovstvo

Ažurirano novembra 2022.

R.br. Naziv organizacije Adresa Broj uvjerenja
1. Linx Aviation Partizanske avijacije 4/II, Beograd, Srbija SRB/ATO-003
2. Prince Aviation Goce Delčeva 40-42, Beograd, Srbija SRB/ATO-005
3. Vazduhoplovna akademija Bulevar vojvode Bojovića 2, Beograd, Srbija SRB/ATO-006
4. Centar za obuku pilota paraglajdera „JK Avis“ Naselje Palisad 13, Zlatibor, Srbija

SRB/ATO-201

5. Helimaster Bulevar Zorana Đinđića 41/53, Beograd, Srbija SRB/ATO-011