Organizacije za obuku vazduhoplovnog osoblja

Ažurirano maja 2022

1. Organizacija za letačku obuku pilota, broj: ME.ATO.002

Naziv organizacije  Airways Aviation Academy DOO
Adresa  Sportski aerodrom "Ćemovsko polje", 81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon  + 382 68 085 555 
Fax  
E-mail  info@airwaysmontenegro.com
Web  www.airwaysaviation.com

 

2. Organizacija za obuku padobranaca, broj: ME.P-01       

Naziv organizacije  PSC Aero klub "Špiro Mugoša”
Adresa  Ul. Marka Miljanova Br. 23, 81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon  + 382 69 819 815
Fax  
E-mail  aeroklub.spiromugosa@yahoo.com
Web  

 

3. Organizacija za letačku obuku pilota, broj: ME.ATO.001

Naziv organizacije  Flight Academy Montenegro
Adresa  Mila Radunovića S3, 81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon  + 382 20 208 550
Fax  + 382 20 208 551
E-mail  flightacademymontenegro@gmail.com
Web  

 

Organizacije za procjenu znanja engleskog jezika

Ažurirano avgusta 2020

1. Ovlašćena organizacija za procjenu znanja engleskog jezika, rešenje broj: 02/2-339/2-15

Naziv organizacije  Prince Aviation
Adresa  Goce Delčeva 40-42, 11000 Beograd, Srbija
Telefon  + 381 11 260 84 31
Fax  + 381 11 260 85 22
E-mail  ftoinfo@princeaviation.com
Web  www.princeaviation.com

Imenovani procjenitelji: Ljiljana Maletić i Dušanka Popov.

Napomena: Odobrena je primjena „AEROs” testa.

 

2. Ovlašćena organizacija za procjenu znanja engleskog jezika, rešenje broj: 02/2-365/2-15

Naziv organizacije  SMATSA Vazduhoplovna akademija
Adresa  Trg Nikole Pašića 10, 11000 Beograd, Srbija
Telefon  +381 11 321 8123
Fax  +381 11 324 0456
E-mail  aviationacademy@smatsa.rs
Web  www.smatsa.rs

Imenovani procjenitelji: Dragana Rankov, Tatjana Trzin-Vesković, Maja Jevtović-Šulejić, Ljiljana Nešković i Ana Mesarek.

Napomena: Odobrena je primjena „TEA” testa.

 

3. Ovlašćena organizacija za procjenu znanja engleskog jezika, rešenje broj: 02/2-213/2-16

Naziv organizacije  Air Pink
Adresa  Jove Ilića 13/17, 11000 Beograd, Srbija
Telefon  + 381 11 391 0100
Fax  + 381 11 309 8940
E-mail  
Web  www.airpink.com

Imenovani procjenitelji: Vojislav Dunčić i Gradimir Dunčić.

Napomena: Odobrena je primjena „AIRPINK TEST OF ENGLISH FOR AVIATION” testa.

 

4. Ovlašćena organizacija za procjenu znanja engleskog jezika, rešenje broj: 02/2-342/2-16

Naziv organizacije  Flight Academy Montenegro
Adresa  Mila Radunovića S3, 81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon  +382 20 208 550
Fax  +382 20 208 551
E-mail  flightacademymontenegro@gmail.com
Web  

Imenovani procjenitelji: Jovan Radeta i Tatjana Đikanović.

Napomena: Odobrena je primjena „TEFA” testa.

 

5. Ovlašćena organizacija za procjenu znanja engleskog jezika, rešenje broj: 02/2-348/20-211/8

Naziv organizacije  Airways Aviation Academy
Adresa  Sportski aerodrom Ćemovsko polje bb, 81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon  
Fax  
E-mail  
Web  

Imenovani procjenitelji: 

Napomena: Odobrena je primjena „Airways Aviation Academy test of English in aviation” testa.

 

Strane organizacije prihvaćene od strane Agencije za civilno vazduhoplovstvo