Memorandum o razumijevanju Crna Gora – Irska

Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore, Dragan Đurović i direktor Vazduhoplovnih vlasti Irske, Peter Kearney, potpisali su 05.03.2018. godine u Madridu, na marginama Svjetskog ATM Kongresa Memorandum o razumijevanju između nadležnih organa za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore i Irske.

Irska je još jedna država članica Evropske Unije sa kojom je Agencija potpisala Memorandum o razumijevanju, a kojim je definisan razvoj i fleksibilnost upotrebe dokumentacije i ljudskih resursa u svim apsektima civilnog vazduhoplovstva. Ovakav vid saradnje će doprinijeti i jačanju evropskog puta Crne Gore u oblasti vazdušnog saobraćaja.

Memorandumom o razumijevanju dogovoreni su zajedničke ciljevi i oblasti bilateralne saradnje između civilnih vazduhoplovnih vlasti Crne Gore i Irske.

Potpisivanjem ovog Memoranduma o saradnji nastavljene su intenzivne aktivnosti crnogorske Agencije za civilno vazduhoplovstvo na uspostavljanju bliskih i partnerskih odnosa sa vazduhoplovnim vlastima država članica EU.