Memorandum o razumijevanju Crna Gora – Italija

Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore, g-din Dragan Đurović i direktor Civilnih vazduhoplovnih vlasti Italije, g-din Alessio Quaranta, potpisali su 28.01.2013. godine u Rimu Memorandum o razumijevanju između nadležnih organa za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore i Italije.

Memorandumom o razumijevanju dogovoreni su zajedničke ciljevi i oblasti bilateralne saradnje između civilnih vazduhoplovnih vlasti Crne Gore i Italije.

Imajući u vidu da je Italija još jedna država članica Evropske Unije sa kojom je Agencija potpisala Memorandum o razumijevanju, kojim je definisan razvoj i fleksibilnost upotrebe dokumentacije i ljudskih resursa u svim apsektima civilnog vazduhoplovstva, ovaj vid saradnje će doprinijeti i jačanju evropskog puta Crne Gore u oblasti vazdušnog saobraćaja.

Potpisanjem ovog Memoranduma o saradnji nastavljene su intenzivne aktivnosti crnogorske Agencije za civilno vazduhoplovstvo na uspostavljanju bliskih i partnerskih odnosa između vazduhoplovnih vlasti susjednih zemalja.