Memorandum o razumijevanju Crna Gora – Mađarska

Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore, gdin Dragan Đurović, i direktor Civilnih vazduhoplovnih vlasti Mađarske, gdin Andras Farkaš, potpisali su 23.01.2013. godine u Budimpešti Memorandum o razumijevanju između nadležnih organa za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore i Mađarske.

Potpisanjem ovog Memoranduma o saradnji nastavljene su intenzivne aktivnosti crnogorske Agencije za civilno vazduhoplovstvo na uspostavljanju bliskih i partnerskih odnosa između vazduhoplovnih vlasti u regionu.

Memorandumom o razumijevanju dogovoreni su zajedničke ciljevi i oblasti bilateralne saradnje između civilnih vazduhoplovnih vlasti Crne Gore i Mađarske.

Cijeneći bilateralnu saradnju važnim segmentom razvoja vazdušnog saobraćaja, dvije države su potpisanim Memorandumom postavile i pravni okvir za jačanje buduće saradnje.