Memorandum o razumijevanju Crna Gora – Srbija

Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore, g-din Dragan Đurović i direktor Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, g-din Nebojša, potisali su 16. 03. 2012. godine Memorandum o razumijevanju kojim su potvrdili namjeru da unaprijede saradnju u oblasti vazdušnog saobraćaja, a posebno pri provjeri ispunjenosti uslova za važenje sertifikata za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi i primjeni mjera i aktivnosti pri praćenju sigurnosti (Safety) zajedničkog pružaoca usluga u vazdušnoj plovidbi (Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o. - SMATSA) pri pružanju tih usluga.

Potpisnice su svjesne da će uspješna primjena međunarodnih akata i propisa, međunarodnih standarda i preporučene prakse i sprovođenje provjera zajedničkog pružaoca usluga u vazdušnoj plovidbi unaprijediti sigurnost i efikasnost pružanja usluga.

U skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Crne Gore i Srbije i poštujući principe nezavisnosti civilnih vlasti, odnosno nacionalnih nadzornih tijela svije države potpisnice su formirale zajednički tim za saradnju radi implementacije memoranduma.

Potpisani memorandum o saradnji predstavlja nastavak intenzivnih aktivnosti crnogorske Agencije za civilno vazduhoplovstvo u uspostavljanju bliskih i partnerskih odnosa između vazdušnih vlasti u regionu.