Memorandum o razumijevanju Crna Gora - Makedonija

Skoplje – Direktori nacionalnih Agencija za civilno vazduhoplovstva, Dragan Đurović i Zoran Krstevski, danas su u Skoplju potisali Memorandum o razumijevanju kojim su dogovorili zajedničke ciljeve i oblasti bilateralne saradnje između Crne Gore i Makedonije.

Cijeneći regionalnu saradnju važnim segmentom razvoja vazdušnog saobraćaja u procesu evropskih integracija, kako je istaknuto, dvije države su potpisanim memorandumom definisale zajednički razvoj i fleksibilnost upotrebe dokumentacije i ljudskih resursa u svim apsektima civilnog vazdughoplovstva. U Skoplju je ocijenjeno, da potpisani memorandum o saradnji predstavlja nastavak intenzivnih aktivnosti crnogorske organizacije za vazduhoplovstvo u uspostavljanju bliskih i partnerskih odnosa između vazdušnih vlasti u regionu.