Novi sistem navigacije u avio saobracaju isproban u Crnoj Gori

Piloti Agencije za civilno vazduhoplovstvo uspješno su obavili probni avio let koristeći po prvi put u vazdušnom prostoru Crne Gore novi koncept navigacije PBN i satelitskog sistema Egnos, koji je u Evropi operativan u poslednje dvije godine. Novi koncept navigacije PBN zasnovan je na navigacionim mogućnostima vazduhoplova i u prvom redu omogućava veću preciznost pri avio letovima.

Proceduru za slijetanje koja je korišćena u probnom letu je pripremila španska firma PildoLabs, u okviru projekta koji finansira Evropska unija Horizont 2020. Procedura se bazira na korišćenju novog Evropskog satelitskog sistema Egnos, koji značajno povećava preciznost signala postojećih satelitskih sistema (GPS, Glonass i Galileo) za avio letove.

"Ovim letom došli smo do dva važna zakljucka. Potvrdili smo postojanje dovoljno kvalitetnog signala Egnos sistema u Crnoj Gori i, još važnije, njegovu tačnost i preciznost, koja odgovara i najzahtjevnijim vidovima navigacije. Prelazak sa postojećeg sistema navigacije letova na PBN koncept prije svega bi doveo do manjeg otkazivanja letova, jer je preciznost toliko dobra da omogućava letove i po lošijim vremenskim uslovima", rekao je pilot Dragan Popović, koji je sa kolegom pilotom Miloradom Todorovićem obavio probni let.

Upotreba PBN sistema mogla bi da bude i važan korak i da pomogne operateru aerodroma u izradi procedura za noćne letove na tivatskom aerodromu što do sada nije bilo moguće. "Korišćenjem  zemaljskih sredstava ne mogu da se odrede procedure za noćne letove kad je tivatski aerodrom u pitanju. Preciznost koju nam daje PBN koncept, u iznosu od 0.03 nautičke milje u cijelom vazdušnom prostoru Crne Gore, mogla bi da omogući široku primjenu ove tehnologije u našoj zemlji, ali i da doprinese izradi procedura i projekta za noćne letove na aerodromu Tivat", objasnio je Popović. Postojeće procedure se baziraju na korišćenju zemaljskih navigacionih sredstava i nameću određena ograničenja, zbog čega je preporuka Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO) da se zemaljska sredstva postepeno izbacuju iz upotrebe.

Iz Agencije za civilno vazduhoplovstvo porucuju da dalji razvoj PBN procedura može povecati kapacitet vazdušnog prostora Crne Gore u cjelini, uz neophodno ucešće i aktivnu ulogu svih subjekata u avio saobraćaju CG.

Izvor: Portal Analitika
http://portalanalitika.me/clanak/212801/novi-sistem-navigacije-u-avio-saobracaju-isproban-u-crnoj-gori