Novi VD direktora Agencije za civilno vazduhoplovstvo

Od 18. marta 2024. godine, vršilac dužnosti direktora Agencije za civilno vazduhoplovstvo je Ivan Šćekić, diplomirani inženjer vazdušnog saobraćaja.

Gospodin Šćekić je u svojstvu direktora Sektora za Sigurnost vazdušne plovidbe (Air Navigation Safety Division – ANS) aktivno učestvovao u radu različitih ATM/ANS tijela na nacionalnom i međunarodnom nivou: Nacionalnog odbora za upravljanje vazdušnim prostorom, Tehničkog tijela EASA-e, ICAO grupe za planiranje sistema vazduhoplovstva u regionu Evrope – EASPG), ICAO EUR Radne grupe za traganje i spašavanje, Regionalnog savjetodavnog komiteta za traganje i spašavanje u civilnom vazduhoplovstvu (RASARAC) itd.

U skladu sa svojim ovlašćenjima je veoma upućen u djelovanje civilne vazduhoplovne vlasti, kako na unutrašnjem, tako i na međunarodnom nivou.