5 months 3 weeks

U Agenciji za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore dana 1. i 2. decembra 2022. godine održana  je radionica iz oblasti upravljanja protokom vazdušnog saobraćaja i kapacitetima (ATFCM) i procjene kapaciteta aerodroma. Radionica je organizovana u saradnji s Eurocontrol-om (Evropskom organizacijom za sigurnost vazdušne plovidbe), u okviru programa za podršku državama članicama Eurocontrol-a (Support to State Program).

U toku ove dvodnevne radionice obrađen je veliki broj tema koje su se odnosile na  upravljanje protokom vazdušnog saobraćaja i kapacitetima, među kojima se izdvajaju:

ATFCM procesi,

razmjena podataka i poruka u vezi sa planom leta,

pregled i upotreba softverskih alata za ATFCM,

pojašnjavanje pojma „kapacitet aerodroma“,

modeli za... OPŠIRNIJE

6 months 1 week

U organizaciji Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore u Podgorici dana 16. i 17. novembra 2022. godine održani su sastanci Ekspertskog tima i Upravnog odbora Regionalnog savjetodavnog komiteta za traganje i spašavanje u civilnom vazduhoplovstvu (RASARAC – Regional Aeronautical Search and Rescue Advisory Committee).

Na sastancima su učestvovali predstavnici RASARAC-a iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, Mađarske, Srbije, Slovenije, Hrvatske, i države domaćina Crne Gore, predstavnici EUROCONTROL-a, predstavnik kiparskog centra za traganje i spašavanje i obuku u ovoj oblasti JRCC Larnaca i Grčke.

Sastanak Ekspertskog tima RASARAC-a se odnosio na zaključke i preporuke sa prethodnih sastanaka, implementaciju ciljeva... OPŠIRNIJE

6 months 3 weeks

Usvojen Izvještaj o događajima za 2021. godinu.

U 2021. godini u Crnoj Gori prijavljeno je ukupno 166 događaja u civilnom vazduhoplovstvu, od kojih je jedan klasifikovan kao nesreća, bez ljudskih žrtava, zaključeno je u Godišnjem izvještaju o događajima za 2021. godinu, koji je usvojila Agencija za civilno vazduhoplovstvo. Cilj izrade ovog izvještaja jeste poboljšanje sigurnosti vazdušnog saobraćaja, utvrđivanje okolnosti i uzroka događaja, kao i promocija mjera za sprečavanje ponavljanja.

Ovu godinu je, kao i prethodnu, obilježio uticaj pandemije COVID-19 na nivo vazdušnog saobraćaja iznad teritorija Crne Gore i Srbije (vazdušni prostor u kome SMATSA doo pruža uslugu kontrole letenja), pa je u poređenju sa 2019. godinom obim saobraćaja na nivou nešto preko 60%. Ipak,... OPŠIRNIJE