1 month 2 weeks

U britanskom časopisu Inside Industry Magazine objavljen je intervju sa direktorom Agencije za civilno vazduhoplovstvo, Draganom Đurovićem. 

Sigurno nebo u Crnoj Gori

Intervju u originalu možete pročitati ovdje.

1 month 3 weeks

U Evropi postoji preko 7.7 hiljada civilnih helikoptera koji su veoma važni za zajednicu, jer pružaju pomoć kao što su hitni medicinski transport, nadzor, pomoć policiji, a često se koriste i kao podrška sektoru poljoprivrede.

Statistika pokazuje da se na našem kontinentu dešava jedna helikopterska nesreća svake sedmice.

Baš kako bi unaprijedila sigurnost za obavljanje operacija helikopterom @EASA na ovoj stranici donosi detaljnu analizu po pitanju sigurnog odvijanja operacija helikopterom u Evropi. 

https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/rotorcraft-%E2%80%93-key-priority-safety-europe

1 month 3 weeks

U okviru intenzivne kampanje o sigurnom upravljanju dronovima, Agencija za civilno vazduhoplovstvo postavila je prve informativne znake o zabrani upotrebe dronova u zoni aerodroma Podgorica i Tivat.

Područje neposredne blizine aerodroma je zabranjeno za izvođenje operacija dronovima, na šta će sada svi operatori dronova biti upozoreni međunarodno prepoznatljivim znakom No Drone Zone.

Ukoliko je operaciju dronom zaista neophodno obaviti u zoni aerodroma, operator drona dužan je da zatraži odobrenje od nadležne Kontrole letenja. 

U slučaju nelegalne upotrebe dronova, postoji mogućnost novčanih kazni i pokretanja sudskih postupaka zbog ugrožavanja javnog reda i mira. 

... OPŠIRNIJE