2 weeks 2 days

U sklopu EUROCONTROL Support to State Programme, u Agenciji za civilno vazduhoplovstvo je 28.05.2024. godine održana radionica o izradi procjene rizika (ARA Airspce risk assessment) prilikom implementacije vazdušnog prostora za namjensku upotrebu sistema bespilotnih vazduhoplova (U-space).

Učesnici radionice bili su, pored predstavnika iz Agencije za civilno vazduhoplovstvo, predstavnici Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd, Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije i EUROCONTROL, koji su ujedno vodili radionicu.

Teme kojima su se učesnici detaljno bavili su uspostavljanje U-space, integracija U-space u vazduhoplovni sistem i upravljanje rizicima prilikom te integracije.

Namjera Agencije za civilno vazduhoplovstvo je da se u narednom... OPŠIRNIJE

2 weeks 5 days

Agencija za civilno vazduhoplovstvo realizovala je uz pomoć eksperata iz Agencije za civilno vazduhoplovstvo Slovenije i Hrvatske radionicu za jedriličare na letilištu Ćemovsko polje (LYPO) i Kapino polje (LYNK).

Radionici koja je realizovana u periodu od 15-17.05.2024.godine učešće je uzelo veliki broj pripadnika iz ak. Naša krila, a. Špiro Mugoša, ak. Nikšić i ak. Berane, kao i drugih zaljubljenika u jedriličarstvo.

Na teoretskom dijelu radionice učesnici su se upoznali sa karakteristikama u jedriličarstvu na prostorima Slovenije i Hrvatske, načinima rada deklarisanih organizacija za obuku pilota jedrilica (DTO), regulatornim zahtjevima i načinima implementiranja istih, dok su u praktičnom dijelu imali priliku da vide operacije sa jedrilicom na letilištu Ćemovske polje... OPŠIRNIJE

2 months 2 weeks

VD direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo gdin Ivan Šćekić, sa svojim saradnicima, susreo se danas sa gdinom Kostasom Kristoforuom, IFATSEA regionalnim direktorom za Evropu i gdinom Nikolom Cojićem, članom IFATSEA izvršnog odbora.

Tokom sastanka je bilo riječi o Sajber bezbjednosti u ATM-u i u avijaciji uopšte, kao i značaju ljudskog faktora i ATSEP osoblja u ovoj oblasti.

Sagovornici su saglasni da je sajber bezbjednost u avijaciji posebno važna tema i mora se raditi na kontinuiranom unaprjeđenju sistema zaštite, identifikaciji ranjivosti i implementaciji efikasnih protokola.

VD direktora je dodatno svoje sagovornike informisao o aktuelnim aktivnostima Agencije u ovom domenu, sa posebnim osvrtom na pozitivne rezultate ICAO provjere u oblasti bezbjednosti i... OPŠIRNIJE