2 months 1 week

Uz prisustvo preko 3.000 predstavnika koji zastupaju 193 države članice ICAO-a u periodu od 27. septembra do 07. oktobra 2022. godine u Montrealu, Kanadi održava se 41. Skupština Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO), koja se sastaje svake treće godine.

 

ICAO je specijalizovana organizacija Ujedinjenih nacija, osnovana 1944. godine, čija je uloga da kreira i modernizuje standarde i preporuke u međunarodnom vazduhoplovstvu, sa ciljem da se obezbijedi bezbjedan, efikasan i uređen razvoj vazduhoplovstva.

 

Crna Gora je član ICAO-a od 2007. godine.

 

Kao globalni forum za saradnju između država ICAO postavlja standarde za bezbjedan i siguran razvoj međunarodnog civilnog vazduhoplovstva. ICAO aktivnosti se baziraju na... OPŠIRNIJE

2 months 1 week

U Agenciji za civilno vazduhoplovstvo od 19. do 23. septembra 2022. godine održana  je radionica na temu „Support Compliance Monitoring System review and update".  Ova radionica je organizovana u okviru EASA IPA 5 projekta.

Važno je istaći da je eksplicitan zahtjev EASA-e, da u okviru vazduhoplovnih vlasti bude uspostavljena posebna funkcija ili sistem za praćenje usklađenosti, koja će da prati ispunjenost relevantih zahtjeva iz pravila implementacije, kao i usklađenost i efikasnost internih procedura vazduhoplovnih vlasti.

Svrha sistema za praćenje usklađenosti  je da se detektuju eventualne neusklađenosti u radu vazduhoplovnih vlasti, koje bi mogle da imaju štetne posljedice na sigurnost i bezbjednost civilnog vazduhoplovstva Crne Gore i negativan uticaj na ugled... OPŠIRNIJE

2 months 2 weeks

U Agenciji za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore od 13. do 15. septembra 2022. godine održana  je radionica na temu: „Sajber bezbjednost u upravljanju vazdušnim saobraćajem (ATM Cyber Security)".  Ova radionica je organizovana u saradnji s Eurocontrol-om (Evropskom organizacijom za sigurnost vazdušne plovidbe), u okviru programa za podršku državama članicama Eurocontrol-a (Support to State program).

U toku ove trodnevne radionice prezentovan je veliki broj tema, koje su se odnosile na  bezbjednost i sajber bezbjednost u civilnom vazduhoplovstvu, među kojima treba izdvojiti:

stanje i budući razvoj sajber bezbjednosti i zaštite u području upravljanja vazdušnim saobraćajem (ATM) na svjetskom i Evropskom nivou;

sajber prijetnje u vazdušnom saobraćaju sa specifičnostima... OPŠIRNIJE