2 years 6 months

U cilju suzbijanja potencijalnog širenja koronavirusa i očuvanja sigurnosti na prihvatljivom nivou, ACV je donijela Sigurnosnu direktivu za operatore vazduhoplova i operatora aerodroma u Crnoj Gori.

  • Operatori vazduhoplova imaju obavezu da detaljno čiste i u potpunosti dezinfikuju vazduhoplove uz korišćenje sredstava za dezinfekciju, posle svakog leta koji dolazi sa aerodroma koji se nalazi u državi sa visokim rizikom prenosa CoViD-19 virusa. Po procjeni, dezinfekcija može da se obavlja i češće. 
  • Vazduhoplovi moraju biti opremljeni sa jednim ili više kompleta zaštitne opreme, koju će član posade koristiti u slučaju da pomaže putniku potencijalno zaraženom sa CoViD-19 virusom ili kod čišćenja i odlaganja... OPŠIRNIJE
2 years 6 months

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva (ICAO) objavile su zajedničko saopštenje sa najnovijim savjetima i ažuriranim informacijama u vezi sa COVID-19 virusom.

Potpisano od strane generalnog direktora WHO, dr Tedros Adhanom Ghebreiesus-a, i generalnog sekretara ICAO-a dr. Fang Liu-a, saopštenje takođe potvrđuje posvećenost UN-ovih specijalizovanih agencija za podsticanje veće međunarodne saradnje na suzbijanju virusa i zaštiti zdravlja putnika.

U izjavi je istaknuta važnost da se države članice ICAO i WHO pridržavaju standarda koji se odnose na sprječavanje širenja zaraznih bolesti i da poštuju Međunarodne zdravstvene propise (2005).

... OPŠIRNIJE

2 years 7 months

U Kini, u gradu Wuhan, januara 2020. godine prijavljeni su slučajevi bolesti uzrokovane corona virusom. Bolest počinje povišenom tjelesnom temperaturom i kašljem, a u težim slučajevima može da se razvije upala pluća sa otežanim disanjem.

S obzirom na velika kretanja stanovništva Kine, posebno zbog proslave Kineske nove godine i pored velikih mjera ograničavanja kretanja stanovnika Kine i stavljanja u karantin čitavih gradova, vrlo brzo su se pojavili potvrđeni slučajevi i u drugim djelovima planete.

Utvrđeno je da se virus prenosi sa čovjeka na čovjeka i da može da se prenese i u periodu inkubacije (koja može da traje do dvije nedelje), bez vidljivih simptoma bolesti.

Simptomi bolesti su... OPŠIRNIJE