2 years 4 months

U petak, 03.12.2021. godine, održana je radionica na temu „Nacionalni program sigurnosti vazdušnog saobraćaja“, u organizaciji Agencije za civilno vazduhoplovstvo. Agencija je kroz organizaciju radionice detaljno upoznala članove Nacionalnog odbora za upravljanje sigurnošću vazdušnog saobraćaja sa Nacionalnim programom sigurnosti vazdušnog saobraćaja.

Menadžer sistema upravljanja sigurnošću (Safety Manager) u Agenciji za civilno vazduhoplovstvo, Veselin Popović, je slušaoce upoznao sa ICAO, EASA i nacionalnim zahtjevima u dijelu sigurnosti. Tokom izlaganja na radionici predstavio je ažurirana dokumenta – Nacionalni program sigurnosti, Nacionalni plan sigurnosti i Indikatore sigurnosti. Nacionalni program sigurnosti vazdušnog saobraćaja... OPŠIRNIJE

2 years 5 months

U periodu od 9. do 11. novembra 2021. godine, u Podgorici je održana obuka na temu nadzora pružaoca usluga projektovanja procedura (navigacionih postupaka) za letenje, koja se realizuje u sklopu projekta Evropske Agencije za sigurnost vazdušnog saobraćaja IPA 5.

Obuku, čiju je organizaciju pomogla Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore, pohađali su predstavnici civilnih vazduhoplovnih vlasti iz šest zemalja koje nijesu članice Evropske unije - Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Sjeverne Makedonije, Srbije i Crne Gore.

Predavači na obuci su bili predstavnici civilnih vazduhoplovnih vlasti Italije, Ornella Macina i Marco Baldassarre.

Tokom obuke su razmatrani... OPŠIRNIJE

2 years 6 months

Smjernice su urađene u skladu sa najnovijom verzijom dokumenta koji su izradile Agencija Evropske unije za sigurnost vazdušnog saobraćaja (EASA) i Evropski centar za sprječavanje i suzbijanje bolesti (ECDC). Poštovanje opštih mjera prevencije je od ključnog značaja.  
 
Predložene mjere će se redovno procjenjivati i ažurirati u skladu sa promjenama u saznanju o riziku od transmisije, kao i u skladu sa razvojem drugih dijagnostičkih ili preventivnih mjera. 
 
Link na dokument:
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/web.repository/ijzcg-media/files/1...
 
EASA COVID-19 Aviation Health Safety... OPŠIRNIJE