2 years 5 months

Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore, Dragan Đurović i direktor Vazduhoplovnih vlasti Irske, Peter Kearney, potpisali su 05.03.2018. godine u Madridu, na marginama Svjetskog ATM Kongresa Memorandum o razumijevanju između nadležnih organa za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore i Irske.

Irska je još jedna država članica Evropske Unije sa kojom je Agencija potpisala Memorandum o razumijevanju, a kojim je definisan razvoj i fleksibilnost upotrebe dokumentacije i ljudskih resursa u svim apsektima civilnog vazduhoplovstva. Ovakav vid saradnje će doprinijeti i jačanju evropskog puta Crne Gore u oblasti vazdušnog saobraćaja.

Memorandumom o razumijevanju dogovoreni su zajedničke ciljevi i... OPŠIRNIJE

2 years 6 months

Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore Dragan Đurović, i direktor Generalnog Direktorata za civilno vazduhoplovstvo Francuske Patrik Gandil, potpisali su 09.02.2018. godine u Parizu Tehnički program saradnje između nadležnih organa za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore i Francuske.

Potpisivanjem ovog Programa saradnje, koji predstavlja nastavak Programa iz 2013. godine, nastavljene su intenzivne aktivnosti izuzetno dobre saradnje crnogorske Agencije za civilno vazduhoplovstvo i vazduhoplovnih vlasti Francuske.

Sastanak je bio prilika da se sumiraju rezultati prethodnog Programa saradnje, pa je tako napravljen presjek dosadašnjih aktivnosti, tj. obuka koje su održane u ENAC-u (Nacionalnoj školi civilne avijacije u Tuluzu... OPŠIRNIJE

2 years 7 months

EASA je objavila Bilten sa sigurnosnim informacijama (Safety Information Bulletin - SIB) kojim se informišu vazdušni prevoznici i putnici kako da lete sigurno sa prenosnim elektronskim uređajima koji sadrže litijumske baterije.

Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore je na svojoj internet stranici objavila, imajući u vidu povećan broj putovanja tokom predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika, sigurnosnu preporuku Evropske agencije za sigurnost vazdušnog saobraćaja (EASA) kojom su informisani vazdušni prevoznici i putnici kako da lete sigurno noseći prenosne elektronske uređaje (Portable Electronic Devices - PED).

EASA je u Biltenu sa sigurnosnim informacijama (Safety Information Bulletin - SIB) preporučila da PED-... OPŠIRNIJE