2 years 6 months

Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore, gospodin Zoran Maksimović, se 21.10.2021. godine sastao sa direktorkom Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, gospođom Mirjanom Čizmarov.

Ova prva zvanična posjeta je za cilj imala pregled dosadašnjih aktivnosti i upoznavanje sa budućim projektima u vazdušnom saobraćaju. Imajući u vidu dobre odnose i uzajamno pružanje podrške sa vazduhoplovnim vlastima Republike Srbije, glavna tema sastanka bila je razmatranje mogućnosti za unapređenje dalje saradnje.

Pored gorenavedenog, direktori vazduhoplovnih vlasti dviju država razgovarali su i o koordinisanom nastupu na međunarodnom nivou u ostvarivanju zajedničkih ciljeva u oblasti civilnog... OPŠIRNIJE

2 years 7 months

Novi direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo je Zoran Maksimović, inženjer vazdušnog saobraćaja, koji je cijelu dosadašnju karijeru proveo na odgovornim pozicijama u vazduhoplovstvu. 

On je na poziciji direktora naslijedio gospodina Dragana Đurovića, koji je bio na čelu Agencije od osnivanja. 

Novom direktoru želimo puno sreće u radu, a gospodinu Đuroviću se zahvaljujemo za posvećenost i saradnju u prethodnih 12 godina.

2 years 9 months

Usvojen Izvještaj o događajima za 2020. godinu

U 2020. godini u Crnoj Gori nije bilo nesreća u dijelu komercijalnih i nekomercijalnih operacija civilnih vazduhoplova, operacija paraglajdinga, žrtava u oblasti vazdušnog saobraćaja, niti događaja klasifikovanih kao ozbiljne nezgode, zaključeno je u Godišnjem izvještaju o događajima za 2020. godinu, koji je usvojila Agencija za civilno vazduhoplovstvo. Cilj izrade ovog izvještaja jeste poboljšanje sigurnosti vazdušnog saobraćaja, utvrđivanje okolnosti i uzroka događaja, kao i promocija mjera za sprječavanje ponavljanja.

U godini koju je obilježila pandemija COVID-19, vazdušni saobraćaj iznad teritorija Crne Gore i Srbije (teritorija u nadležnosti SMATSA-e) je na nivou od 40% u poređenju sa 2019. godinom. Pad operacija uticao... OPŠIRNIJE