3 years 2 weeks

U cilju unapređenja sigurnosti vazdušnog saobraćaja i razvoja sportskog vazduhoplovstva direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo je donio odluku o dodjeli novčane pomoći vlasniku vazduhoplova ili operatoru vazduhoplova za nabavku i ugradnju transpondera Mod S i radio stanice sa razmakom govornih kanala 8,33kHz, koji su obavezni za letenje u kontorlisanom dijelu vazdušnog prostora Crne Gore. Zahtjev za dodjelu ove pomoći podnosi vlasnik vazduhoplova ili operator vazduhoplova, uz saglasnost vlasnika vazduhoplova, ako ispunjava sljedeće uslove:

  1. da je vazduhoplov upisan u Registar civilnih vazduhoplova Crne Gore ili da je podnesen zahtjev za upis vazduhoplova u navedeni registar;
  2. da se vaduhoplov ne koristi... OPŠIRNIJE
3 years 2 months

U sklopu projekta EASA-IPA 4, u prostorijama Agencije za civilno vazduhoplovstvo održana je Obuka o sistemu upravljanja sigurnošću na aerodromima, u periodu od 1. do 3. oktobra 2019. godine.

Obuka je održana u organizaciji Agencije Evropske unije za sigurnost vazdušnog saobraćaja (EASA) i Agencije za civilno vazduhoplovstvo sa ciljem detaljnijeg upoznavanja prisutnih o funkcionisanju sistema upravljanja sigurnošću na aerodromima i modalitetima vršenja nadzora iz ugla civilnih vazduhoplovnih vlasti. Samu obuku su realizovali predavači sa tehničkim i iskustvom iz oblasti nadzora aerodroma, i to: 

  • Jorge Reyes, iz Agencije za sigurnost i bezbjednost civilnog vazduhoplovstva Španije, i
  • ... OPŠIRNIJE
3 years 2 months

Na tekućoj sjednici Generalne skupštine Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo (ICAO), najveće vazduhoplovne institucije Ujedinjenih nacija, Crna Gora je dobila priznanje za zapažene rezultate u posvećenosti i razvoju sigurnosti vazdušnog saobraćaja.
 
Predsjednik Savjeta ICAO dr Olumuyiwa Benard Aliu uručio je Crnoj Gori u Montrealu plaketu tj. Certifikat, u kojem naglašava da ima čast da prizna napore Crne Gore za napredak ostvaren 2018. godine u rješavanju nedostataka nadzora sigurnosti vazdušnog saobraćaja, kao i za njenu aktuelnu posvećenost efektivnoj implementaciji ICAO standarda i preporučenih praksi.
 
Dragan Đurović, direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo, koji je i šef crnogorske delegacije na zasijedanju... OPŠIRNIJE