3 years 2 months

ICAO i EASA su zauzeli poziciju da, počevši od 31. 03. 2021. godine,  očekuju uspostavljanje  normalnog režima, odnosno da ne treba više posezati za izuzećima koja bi bila uzrokovana COVID-19 pandemijom. Značajan broj država u svijetu je kao jednu od akcija održavanja validnosti sertifikata i dozvola vazduhoplovnih subjekata i vazduhoplovnog osoblja u proteklom periodu  koristio instrument produženja roka važnosti.

U okviru pripremnih radnji za ponovni povratak u normalizaciju letenja ICAO i EASA su objavili niz uputstava i korisnih materijala za vazduhoplovne subjekte, koje su nacionalne vazduhoplovne vlasti redovno prosljeđivale krajnjim korisnicima. Dodatno, ICAO je odredio posebnu internet stranicu za potrebe CCRD (COVID-19... OPŠIRNIJE

3 years 3 months

Agencija će pažljivo pratiti razvoj situacije i preduzimati adekvatne mjere

Agencija Evropske Unije za sigurnost vazdušnog saobraćaja (EASA) izdala je krajem januara sigurnosnu direktivu EASA SD 2021_01, kojom propisuje uslove za povratak u upotrebu vazduhoplova Boeing 737-8 „MAX“ i 737-9 „MAX“ prilikom obavljanja operacija komercijalnog vazdušnog saobraćaja. 

Imajući to u vidu, a polazeći od činjenice da su sigurnost putnika i vazdušnih operacija prioritet, Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore je izdala Sigurnosnu direktivu kojom se propisuje da su na crnogorskim aerodromima dozvoljene operacije pomenutih vazduhoplova, prema uslovima koji su identični sa uslovima koje je objavila EASA. 

S... OPŠIRNIJE

3 years 4 months

Crna Gora je u ovoj godini preuzela predsjedavanje Stalnom komisijom EUROCONTROL-a, najvišim tijelom koje donosi odluke u ovoj evropskoj instituciji, zaduženoj za sigurnost vazdušne plovidbe. 

Direktor Agencije za civilno vazduholovstvo Dragan Đurović biće predsjedavajući Stalne komisije EUROCONTROL-a i potpisivati sve njene odluke. 

Ovo tijelo formuliše opštu politiku EUROCONTROL-a, odobrava godišnji budžet i petogodišnji program rada institucije, ugovorne, finansijske propise i propise o osoblju. Takođe, Stalna komisija odgovorna je i za imenovanje generalnog direktora.

Naša država je od jula 2007. godine punopravni član EUROCONTROL-a, organizacije koju čini 41 država članica.

... OPŠIRNIJE