3 years 5 months

Bespilotni vazduhoplovi, u javnosti poznatiji kao dronovi, sve češće se mogu vidjeti i na crnogorskom nebu. Mogućnosti ovih letilica su velike, ali je važno dronovima upravljati na siguran način.

Agencija za civilno vazduhoplovstvo, u čijoj je nadležnosti inspekcijski nadzor upotrebe dronova, pokrenula je kampanju s ciljem edukacije operatora dronova i opšte javnosti o načinima upotrebe ovih letilica. Jedan od ciljeva kampanje je i poziv operatorima dronova da se evidentiraju kod Agencije. 

Agencija je pokrenula i kampanju koja se odnosi na paraglajdere. Veliki broj turista je zainteresovan za ovaj sport, a cilj Agencije je da svi budu upoznati sa pravilima koja se odnose na ispunjavanje preduslova sigurnog leta... OPŠIRNIJE

3 years 8 months

Direktor crnogorske Agencije za civilno vazduhoplovstvo Dragan Đurović izabran je danas u Parizu za člana Koordinacionog komiteta Evropske konferencije za civilno vazduhoplovstvo (ECAC), jedne od najvažnijih evropskih vazduhoplovnih institucija. Đurović je izabran jednoglasnom podrškom 44 zemlje članice Evropske konferencije za civilno vazduhoplovstvo.

Glavni cilj ECAC-a je kreiranje sigurnog, bezbjednog, djelotvornog i kontinuiranog sistema evropskog vazdušnog saobraćaja, kroz harmonizaciju upravljanja ovim saobraćajem među članicama. Koordinacioni komitet upravlja radom ECAC-a. Čine ga 11 direktora civilnog vazduhoplovstva iz najznačajnih evropskih zemalja, koji preuzimaju odgovornost za vođenje specifičnih oblasti iz ECAC-ovih aktivnosti... OPŠIRNIJE

3 years 9 months

Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore, Dragan Đurović, i direktor Uprave za civilno vazduhoplovstvo Republike Bugarske, Ivan Ivanov, potpisali su 25. 04. 2017. godine u Sofiji Memorandum o razumijevanju između dvije vazduhoplovne vlasti.

Cilj ovog Memoranduma je da se formalno uspostavi pravni okvir za poslovnu saradnju vazduhoplovnih vlasti Crne Gore i Bugarske u oblasti civilnog vazduhoplovstva. 

U Memorandumu su precizno navedene oblasti saradnje i daljih aktivnosti dvije vazduhoplovne vlasti.