4 years 1 day

Uz prisustvo preko 1.500 predstavnika koji zastupaju 191 državu članicu ICAO u periodu od 27. septembra do 07. oktobra 2016. godine u Montrealu, Kanadi održava se 39. Skupština Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO), koja se sastaje svake treće godine.

ICAO je specijalizovana organizacija Ujedinjenih nacija, osnovana 1944. godine, čija je uloga da kreira i modernizuje standarde i preporuke u međunarodnom vazduhoplovstvu, sa ciljem da se obezbijedi bezbjedan, efikasan i uređen razvoj vazduhoplovstva.

Crna Gora je član ICAO-a od 2007. godine.

Kao globalni forum za saradnju između država ICAO postavlja standarde za bezbjedan i siguran razvoj međunarodnog civilnog vazduhoplovstva. ICAO aktivnosti se baziraju na... OPŠIRNIJE

4 years 3 months

Izvršni direktor Evropske agencije za sigurnost vazdušnog saobraćaja (EASA) Patrick Ky /Patrik Ki/ u prvoj je zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, koju je počeo sastankom sa predstavnicima Agencije za civilno vazduhoplovstvo. Cilj posjete je upoznavanje sa stanjem u oblasti sigurnosti vazdušnog saobraćaja u Crnoj Gori.

Posjetom čelnika EASA-e, uz ranije posjete čelnika Evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva (ECAC) i Evropske organizacije za sigurnost vazdušne plovidbe (EUROCONTROL), sve tri ključne evropske organizacije u ovoj oblasti upoznale su se sa stanjem u našoj zemlji. Ova činjenica važan je pokazatelj uvažavanja postignuća crnogorske Agencije za civilno vazduhoplovstvo i ukupnog razvoja crnogorskog civilnog vazduhoplovstva.

Direktor ključne evropske organizacije... OPŠIRNIJE

4 years 7 months

Kroz Tehnički program saradnje, koji je potpisan 2013. godine između crnogorske Agencije za civilno vazduhoplovstvo i Generalnog direktorata za civilno vazduhoplovstvo Francuske do sada je realizovano 10 aktivnosti, koje su značajno doprinijele daljem stručnom usavršavanju kadra i primjeni preporučenih praksi u vazduhoplovstvu.

Na drugom sastanku Upravljačkog odbora ovog programa, koji je održan 9. februara u Parizu, dosadašnja saradnja ocijenjena je kao veoma dobra, a predstavnici dviju zemalja razmatrali su nove aktivnosti za tekuću i 2017. godinu. 

Sastanku su prisustvovali direktor Generalnog direktorata za civilno vazduhoplovstvo Francuske (DGCA) Patrick Gandil, koji je predsjedavao Upravljačkim odborom, sa... OPŠIRNIJE