4 years 7 months

Izvršni direktor Evropske agencije za sigurnost vazdušnog saobraćaja (EASA) Patrick Ky /Patrik Ki/ u prvoj je zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, koju je počeo sastankom sa predstavnicima Agencije za civilno vazduhoplovstvo. Cilj posjete je upoznavanje sa stanjem u oblasti sigurnosti vazdušnog saobraćaja u Crnoj Gori.

Posjetom čelnika EASA-e, uz ranije posjete čelnika Evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva (ECAC) i Evropske organizacije za sigurnost vazdušne plovidbe (EUROCONTROL), sve tri ključne evropske organizacije u ovoj oblasti upoznale su se sa stanjem u našoj zemlji. Ova činjenica važan je pokazatelj uvažavanja postignuća crnogorske Agencije za civilno vazduhoplovstvo i ukupnog razvoja crnogorskog civilnog vazduhoplovstva.

Direktor ključne evropske organizacije... OPŠIRNIJE

4 years 11 months

Kroz Tehnički program saradnje, koji je potpisan 2013. godine između crnogorske Agencije za civilno vazduhoplovstvo i Generalnog direktorata za civilno vazduhoplovstvo Francuske do sada je realizovano 10 aktivnosti, koje su značajno doprinijele daljem stručnom usavršavanju kadra i primjeni preporučenih praksi u vazduhoplovstvu.

Na drugom sastanku Upravljačkog odbora ovog programa, koji je održan 9. februara u Parizu, dosadašnja saradnja ocijenjena je kao veoma dobra, a predstavnici dviju zemalja razmatrali su nove aktivnosti za tekuću i 2017. godinu. 

Sastanku su prisustvovali direktor Generalnog direktorata za civilno vazduhoplovstvo Francuske (DGCA) Patrick Gandil, koji je predsjedavao Upravljačkim odborom, sa... OPŠIRNIJE

4 years 11 months

U Evropskoj komisiji danas je objavljeno pozitivno mišljenje o zahtjevu Crne Gore za primjenu sistema Jedne bezbjednosne kontrole u avio saobraćaju.

Priznavanje usaglašenosti crnogorskih sa evropskim standardima bezbjednosti u civilnom vazduhoplovstvu donijeto je nakon učešća naše zemlje u projektu „Jedna bezbjednosna kontrola“, koji je vodila Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore i obrazloženo je time da uspjeh u pomenutom projektu odražava napredni nivo koji je Crna Gora postigla u primjeni evropskih standarda u avio saobraćaju.

Jedna bezbjednosna kontrola je inicijativa u vazduhoplovnoj bezbjednosti koja omogućava da putnici, prtljag i kargo koji su prošli jednu KD kontrolu u svojim početnim destinacijama obave transfer na... OPŠIRNIJE