4 years 7 months

U Evropskoj komisiji danas je objavljeno pozitivno mišljenje o zahtjevu Crne Gore za primjenu sistema Jedne bezbjednosne kontrole u avio saobraćaju.

Priznavanje usaglašenosti crnogorskih sa evropskim standardima bezbjednosti u civilnom vazduhoplovstvu donijeto je nakon učešća naše zemlje u projektu „Jedna bezbjednosna kontrola“, koji je vodila Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore i obrazloženo je time da uspjeh u pomenutom projektu odražava napredni nivo koji je Crna Gora postigla u primjeni evropskih standarda u avio saobraćaju.

Jedna bezbjednosna kontrola je inicijativa u vazduhoplovnoj bezbjednosti koja omogućava da putnici, prtljag i kargo koji su prošli jednu KD kontrolu u svojim početnim destinacijama obave transfer na... OPŠIRNIJE

4 years 9 months

U posjeti Crnoj Gori boravi direktor Evropske organizacije za sigurnost vazdušne plovidbe EUROCONTROL Frenk Brener, a njegova posjeta bitan je pokazatelj uvažavanja postignuća crnogorske Agencije za civilno vazduhoplovstvo i ukupnog razvoja crnogorskog civilnog vazduhoplovstva, saopštio je direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Dragan Đurović.

Iz Agencije za civilno vazduhoplovstvo saopšteno je da su sagovornici konstatovali da bi u narednom periodu trebalo intenzivirati saradnju u oblasti primjena evropskog sistema navigacije PBN, koji omogućava precizniju navigaciju i time značajno doprinosi redovnosti avio saobraćaja.

"Ekspertska pomoc EUROCONTROL-a može biti od posebnog značaja pri razmatranju primjene PBN koncepta u cilju omogućavanja noćnih letova na Aerodromu... OPŠIRNIJE

4 years 9 months

Piloti Agencije za civilno vazduhoplovstvo uspješno su obavili probni avio let koristeći po prvi put u vazdušnom prostoru Crne Gore novi koncept navigacije PBN i satelitskog sistema Egnos, koji je u Evropi operativan u poslednje dvije godine. Novi koncept navigacije PBN zasnovan je na navigacionim mogućnostima vazduhoplova i u prvom redu omogućava veću preciznost pri avio letovima.

Proceduru za slijetanje koja je korišćena u probnom letu je pripremila španska firma PildoLabs, u okviru projekta koji finansira Evropska unija Horizont 2020. Procedura se bazira na korišćenju novog Evropskog satelitskog sistema Egnos, koji značajno povećava preciznost signala postojećih satelitskih sistema (GPS, Glonass i Galileo) za avio letove.

"Ovim letom došli smo do dva važna zakljucka.... OPŠIRNIJE