5 years 1 week

Kroz Tehnički program saradnje, koji je potpisan 2013. godine između crnogorske Agencije za civilno vazduhoplovstvo i Generalnog direktorata za civilno vazduhoplovstvo Francuske do sada je realizovano 10 aktivnosti, koje su značajno doprinijele daljem stručnom usavršavanju kadra i primjeni preporučenih praksi u vazduhoplovstvu.

Na drugom sastanku Upravljačkog odbora ovog programa, koji je održan 9. februara u Parizu, dosadašnja saradnja ocijenjena je kao veoma dobra, a predstavnici dviju zemalja razmatrali su nove aktivnosti za tekuću i 2017. godinu. 

Sastanku su prisustvovali direktor Generalnog direktorata za civilno vazduhoplovstvo Francuske (DGCA) Patrick Gandil, koji je predsjedavao Upravljačkim odborom, sa... OPŠIRNIJE

5 years 1 week

U Evropskoj komisiji danas je objavljeno pozitivno mišljenje o zahtjevu Crne Gore za primjenu sistema Jedne bezbjednosne kontrole u avio saobraćaju.

Priznavanje usaglašenosti crnogorskih sa evropskim standardima bezbjednosti u civilnom vazduhoplovstvu donijeto je nakon učešća naše zemlje u projektu „Jedna bezbjednosna kontrola“, koji je vodila Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore i obrazloženo je time da uspjeh u pomenutom projektu odražava napredni nivo koji je Crna Gora postigla u primjeni evropskih standarda u avio saobraćaju.

Jedna bezbjednosna kontrola je inicijativa u vazduhoplovnoj bezbjednosti koja omogućava da putnici, prtljag i kargo koji su prošli jednu KD kontrolu u svojim početnim destinacijama obave transfer na... OPŠIRNIJE

5 years 2 months

U posjeti Crnoj Gori boravi direktor Evropske organizacije za sigurnost vazdušne plovidbe EUROCONTROL Frenk Brener, a njegova posjeta bitan je pokazatelj uvažavanja postignuća crnogorske Agencije za civilno vazduhoplovstvo i ukupnog razvoja crnogorskog civilnog vazduhoplovstva, saopštio je direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Dragan Đurović.

Iz Agencije za civilno vazduhoplovstvo saopšteno je da su sagovornici konstatovali da bi u narednom periodu trebalo intenzivirati saradnju u oblasti primjena evropskog sistema navigacije PBN, koji omogućava precizniju navigaciju i time značajno doprinosi redovnosti avio saobraćaja.

"Ekspertska pomoc EUROCONTROL-a može biti od posebnog značaja pri razmatranju primjene PBN koncepta u cilju omogućavanja noćnih letova na Aerodromu... OPŠIRNIJE