5 years 2 months

Piloti Agencije za civilno vazduhoplovstvo uspješno su obavili probni avio let koristeći po prvi put u vazdušnom prostoru Crne Gore novi koncept navigacije PBN i satelitskog sistema Egnos, koji je u Evropi operativan u poslednje dvije godine. Novi koncept navigacije PBN zasnovan je na navigacionim mogućnostima vazduhoplova i u prvom redu omogućava veću preciznost pri avio letovima.

Proceduru za slijetanje koja je korišćena u probnom letu je pripremila španska firma PildoLabs, u okviru projekta koji finansira Evropska unija Horizont 2020. Procedura se bazira na korišćenju novog Evropskog satelitskog sistema Egnos, koji značajno povećava preciznost signala postojećih satelitskih sistema (GPS, Glonass i Galileo) za avio letove.

"Ovim letom došli smo do dva važna zakljucka.... OPŠIRNIJE

5 years 3 months

Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore, Dragan Đurović, i direktorica Direktorata za civilno vazduhoplovstvo Republike Srbije, Mirjana Čizmarov, potpisali su 27.11.2015. godine u Podgorici Memorandum o razumijevanju u oblasti pružanja usluga u vazdušnoj plovidbi.

Memorandumom su precizirani zajednički ciljevi i oblasti bilateralne saradnje između civilnih vazduhoplovnih vlasti Crne Gore i Republike Srbije u vršenju nadzora nad pružanjem usluga u vazdušnoj plovidbi i nadzora nad upravljanjem vazdušnim saobraćajem. 

Pored tema sadržanih u Memorandumu, direktori vazduhoplovnih vlasti dviju država razmotrili su, i... OPŠIRNIJE

5 years 7 months

Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore, Dragan Đurović i v.d. direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Slovenije, Sandi Knez, potpisali su 23.07.2015. godine u Ljubljani Memorandum o razumijevanju između nadležnih organa za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore i Slovenije.

Memorandumom o razumijevanju dogovoreni su zajedničke ciljevi i oblasti bilateralne saradnje između civilnih vazduhoplovnih vlasti Crne Gore i Slovenije.

Saradnja podrazumijeva razmjenu iskustava, zajednički razvoj novih procedura i priručnika, kao i razmjenu dokumenata u oblasti dozvola letačkog osoblja (FCL), saobraćajnih operacija (OPS) i aerodroma, plovidbenosti, upravljanja vazdušnim saobraćajem (ATM) i pružanja usluga u vazdušnoj plovidbi (ANS).

... OPŠIRNIJE