5 years 7 months

Evropska agencija za sigurnost vazdušnog saobraćaja (EASA) je u periodu od 6. do 10. jula sprovela standardizacionu provjeru u oblasti ATM/ANS (ATM/ANS standardisation inspection), sa ciljem da se utvrdi usaglašenost sa odgovarajućim regulatornim zahtjevima Evropske unije u Crnoj Gori.

Provjera je sprovedena u prostorijama Agencije za civilno vazduhoplovstvo, u skladu sa odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 628/2013 o načinu rada EASA, imajući u vidu da je Agencija Nacionalni nadzorni organ (National Supervisory Authority – NSA) u Crnoj Gori. EASA tim provjerivača je posjetio i jedinice Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo, koje se nalaze na aerodromima u Tivtu i Podgorici, s obzirom na činjenicu da je SMATSA doo pružalac usluga u... OPŠIRNIJE

5 years 10 months

Državni sekretar za evropske integracije i glavni pregovarač ambasador Aleksandar Andrija Pejović sastao se sa direktorom Agencije za civilno vazduhoplovstvo Draganom Đurovićem.

Sagovornici su razmijenili mišljenje o ostvarenom napretku i daljim aktivnostima u pravcu postizanja potpune usklađenosti s propisima EU u oblasti vazdušnog saobraćaja.

Direktor Agencije Dragan Đurović je upoznao ambasadora Pejovića s radom i ostvarenim napretkom te institucije, istakavši njen značaj za razvoj sigurnosti i bezbjednosti vazdušnog saobraćaja u Crnoj Gori.

Ambasador Pejović je izrazio zadovoljstvo ostvarenim napretkom u okviru 14. pregovaračkog poglavlja, posebno u... OPŠIRNIJE

5 years 11 months

Budva, 29. mart 2015. godine – U susret početku sezone paraglajdinga, Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore organizovala je ovog vikenda u Budvi Seminar sigurnosti letjenja paraglajderom, koji je bio otvoren za sve zainteresovane subjekte.

Cilj seminara bio je da nadogradi teorijska i praktična znanja pilota paraglajdera, upozna ih sa izmjenama pravila i propisa koji se odnose na letjenje paraglajderom u Crnoj Gori, te da se, na taj način, doprinese povećanju sigurnosti ove atraktivne avanturističke djelatnosti.

Poseban akcenat bio je na primjeni praktičnog znanja u vanrednim postupcima i pregledu opreme i ispravnosti paraglajdera, što su učesnicima predstavili instruktori letenja paraglajdera Ivica Knežević i Zoran Petrović. Oni su su pohvalili i crnogorske... OPŠIRNIJE