6 years 4 months

Agencija za civilno vazduhoplovstvo obavještava zainteresovane subjekte, da će u narednom periodu, shodno planu aktivnosti za ovu godinu i prepoznatim rizicima pojačati frekvenciju inspekcijskih nadzora u oblasti paraglajdinga.

Inspektori za sigurnost vazdušnog saobraćaja u slučajevima kršenja zakonskih normi takve prekršaje će sankcionisati shodno zakonskim ovlašćenjima. Za učinjene prekršaje u ovoj oblasti, po različitim osnovama, kazna se može kretati u rasponu od 300 do 2000 eura.

Zakon o vazdušnom saobraćaju kao i sva podzakonska dokumenta u ovoj oblasti, omogućavaju dovoljan vid slobode bavljenja ovom avanturističkom aktivnošću i to u mjeri da ne dolazi do ugrožavanja sigurnosti vazdušnog saobraćaja, drugih... OPŠIRNIJE

6 years 5 months

Radionici su prisustvovali predstavnici (njih 19) sljedećih vazduhoplovnih subjekata: JP Aerodromi Crne Gore (Aerodrom Podgorica i Aerodrom Tivat), Montenegro Airlines, Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd i Airways Montenegro. Predavači su bili predstavnici Agencije za civilno vazduhoplovstvo.

Radionica je imala za cilj razmjenu postojećeg iskustva i unaprijeđenje procesa implementacije SMS-a, zakonske obaveze u pogledu potrebe za razvijanjem sopstvenih SMS-ova, ali i unapređenja sigurnosne kulture uopšte. Prezentovan je SMS sistem, na koji način se implementira, koje su dobrobiti od njega i sa kojim problemima se vazduhoplovni subjekti mogu susresti prilikom njegove implementacije.

Teme koje su... OPŠIRNIJE

6 years 6 months

Radionici su prisustvovali predstavnici (njih 16) sljedećih vazduhoplovnih subjekata: Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore, Ministarstvo unutrašnjih poslova (avio-helikopterska jedinica), JP Aerodromi Crne Gore (Aerodrom Podgorica i Aerodrom Tivat), Montenegro Airlines, Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd i Nacionalna komisija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova.

Radionica je imala za cilj razmjenu postojećeg iskustva i unapređenje procesa izvještavanja o događajima, kako sa regulatornog aspekta, tako i sa aspekta pružaoca usluga u vazdušnoj plovidbi. 

Teme koje su predstavljenje na radionici odnosile su se na: