6 years 10 months

Čelni ljudi Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore, Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije i Kontrole letenja Srbije i Crne Gore – Dragan Đurović, Milan Živanović i Slobodan Cvijan, potpisali su 12. novembar 2013. godine, u Beogradu, Memorandum o razumijevanju o Inicijativi za formiranje budućeg funkcionalnog bloka vazdušnog prostora (Functional Airspace Block – FAB).

Značaj FAB inicijative je izuzetan jer predstavlja bitan preduslov za pune integracije u evropske vazduhoplovne strukture a posebno za sprovođenje evropske regulative o „otvorenom nebu” (Single European Sky – SES regulative). Zajednički pristup ovom značajnom poslu, Srbije i Crne Gore, odredili su, prije svega, činjenica da Srbija i Crna... OPŠIRNIJE

6 years 11 months

Agencija za civilno vazduhoplovstvo je u periodu od 7-11 oktobra 2013. godine, bila predmet EASA standardizacione posjete, u skladu sa SAFA Radnim aranžmanom sa EASA-om (SAFA WA), i sa godišnjim planom EASA-e.

Potpisani SAFA WA odnosi se na prikupljanje i razmjenu informacija u odnosu na sigurnost vazduhoplova koji za odredište imaju aerodrome EU, aerodrome država koje nijesu članice EU ali učestvuju u ovom programu, i aerodrome u Crnoj Gori. 

Potpisivanjem ovog ugovora Crna Gora je dobila status preliminarne članice što podrazumijeva ograničeni pristup određenim informacijama. 

Predmet interesovanja EASA inspektora, pored regulatorne usklađenosti, bile su i usvojene procedure i postupci... OPŠIRNIJE

6 years 11 months

Podgorica, 11. 10. 2013. godine – Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore u saradnji sa mađarskom organizacijom Hungaro Control i uz podršku TAIEX-a (Kancelarije za tehničku pomoć i razmjenu informacija u okviru Generalnog direktorata za proširenje Evropske komisije) organizovala je seminar „Obuka u civilnom vazduhoplovstvu“, koji je okupio preko 90 učesnika iz 13 država. Na seminaru je ocijenjeno da su Jedinstveno evropsko nebo i novi regulatorni okviri u oblasti civilnog vazduhoplovstva nametnuli i velike izazove, te da se uspjeh može postići jedino uz konstantno usavršavanje kadra u ovoj oblasti.

Na početku seminara, učesnike je u ime Agencije, pozdravio Zoran Đuranović, Direktor Sektora zа vazduhoplovne usluge u vazdušnom prostoru... OPŠIRNIJE