1 year 1 week

U Agenciji za civilno vazduhoplovstvo od 19. do 23. septembra 2022. godine održana  je radionica na temu „Support Compliance Monitoring System review and update".  Ova radionica je organizovana u okviru EASA IPA 5 projekta.

Važno je istaći da je eksplicitan zahtjev EASA-e, da u okviru vazduhoplovnih vlasti bude uspostavljena posebna funkcija ili sistem za praćenje usklađenosti, koja će da prati ispunjenost relevantih zahtjeva iz pravila implementacije, kao i usklađenost i efikasnost internih procedura vazduhoplovnih vlasti.

Svrha sistema za praćenje usklađenosti  je da se detektuju eventualne neusklađenosti u radu vazduhoplovnih vlasti, koje bi mogle da imaju štetne posljedice na sigurnost i bezbjednost civilnog vazduhoplovstva Crne Gore i negativan uticaj na ugled... OPŠIRNIJE

1 year 1 week

U Agenciji za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore od 13. do 15. septembra 2022. godine održana  je radionica na temu: „Sajber bezbjednost u upravljanju vazdušnim saobraćajem (ATM Cyber Security)".  Ova radionica je organizovana u saradnji s Eurocontrol-om (Evropskom organizacijom za sigurnost vazdušne plovidbe), u okviru programa za podršku državama članicama Eurocontrol-a (Support to State program).

U toku ove trodnevne radionice prezentovan je veliki broj tema, koje su se odnosile na  bezbjednost i sajber bezbjednost u civilnom vazduhoplovstvu, među kojima treba izdvojiti:

stanje i budući razvoj sajber bezbjednosti i zaštite u području upravljanja vazdušnim saobraćajem (ATM) na svjetskom i Evropskom nivou;

sajber prijetnje u vazdušnom saobraćaju sa specifičnostima... OPŠIRNIJE

1 year 1 month

Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore u saradnji sa Evropskom komisijom, u okviru Instrumenta za tehničku pomoć i razmjenu informacija (TAIEX) organizuje regionalnu radionicu na temu traganja i spašavanja u civilnom vazduhoplovstvu (Regional Workshop on Aeronautical Search and Rescue).

Radionica se održava u periodu od 31. avgusta do 02. septembra 2022. godine, u hotelu Ramada u Podgorici.

Cilj radionice je unapređenje stručnosti i pružanje smjernica u skladu sa pravnim tekovinama EU, međunarodnim propisima, standardima i preporučenim praksama ICAO i drugih organizacija u oblasti operacija traganja i spašavanja u civilnom vazduhoplovstvu. Učesnicima je pružena prilika da dodatno unaprijede svoja znanja u... OPŠIRNIJE