8 years 2 weeks

Agencija za civilno vazduhoplovstvo dobila je svojevrsnu novogodišnju čestitku iz Pariza -izvršni sekretar Evropske konferencije za civilno vazduhoplovstvo (ECAC) Salvatore Šakitano pohvalio je napore koje su Dragan Đurović, direktor Agencije, i njegovo osoblje uložili da se bezbjednost vazdušnog saobaćaja u Crnoj Gori usaglasi sa ključnim dokumentima ECAC-a.

Od sistema koji je imao mnogo ozbiljnih nedostataka, prethodnih godina se, kako konstatuje Šakitano, jasnim naporima došlo do sistema u kojem je potrebno otkloniti samo mali broj nedostataka.Naglasio je značaj pravovremenog uvođenja novih mjera kao što su bezbjednost ATM, uvođenje tajnih testova za kontrolu kvaliteta bezbjednosti vazdušnog saobraćaja i redovna ažuriranja nacionalnih programa bezbjednosti.

Salvatore... OPŠIRNIJE

8 years 2 months

Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore Dragan Đurović je 14. novembra 2011. godine imao bilateralni sastanak sa Generalnim direktorom Direktorata za saobraćaj i transport (DG MOVE) u Evropskoj Komisiji Matthias Reuteom.

Sastanak je bio prilika da g-din Đurović svog sagovornika upozna sa trenutnim stanjem u oblasti civilnog vazduhoplovstva u Crnoj Gori, kao i da predstavi aktivnosti Agencije u proteklom periodu.

Jedna od tema o kojoj se govorilo bila je je implementacija I faze ECAA Sporazuma, koju Crna Gora uspješno privodi kraju, a što će biti i predmet posjete experata Evropske komisije, najavljene za početak naredne godine.

Posebna pažnja bila je posvećena iznalaženju... OPŠIRNIJE

8 years 4 months

U Agenciji za civilno vazduhoplovstvo 07. septembra 2011. godine je održan High Level SSP Briefing. Sastanku su prisustvovali direktor Agencije, pomoćnica ministra saobraćaja, direktori aerodroma Tivat i Podgorica, accountable manager Montenegro Airlines-a, predstavnik SMATSA-e i predstavnik Vojske Crne Gore.

Tema o kojoj je bilo riječi je State Safety Programme (SSP) - Nacionalni program sigurnosti. 

SSP u praksi predstavlja niz propisa i aktivnosti koje treba implementirati u cilju poboljšanja sigurnosti vazdušnog saobraćaja, kroz stvaranje održivog i kontrolisanog nacionalnog sistema sigurnosti vazdušnog saobraćaja.

Cilj sastanka je bio prezentacija obaveza koje predstoje svim subjektima, učesnicima u ovom sistemu.