8 years 6 months

Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo g-din Dragan Đurović i generalni direktor Civilne vazduhoplovne vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata g-dina Saif Mohammed Al Suwaidi potpisali su Memorandum o razumijevanju.

Memorandumom o razumijevanju dogovoreni su zajedničke ciljevi i oblasti bilateralne saradnje između civilnih vazduhoplovnih vlasti Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Cijeneći bilateralnu saradnju važnim segmentom razvoja vazdušnog saobraćaja, dvije države su potpisanim memorandumom definisale zajednički razvoj i fleksibilnost upotrebe dokumentacije i ljudskih resursa u svim apsektima civilnog vazduhoplovstva. 

Potpisani memorandum o saradnji predstavlja doprinos... OPŠIRNIJE

8 years 6 months

Na aerodromu Podgorica, 19.07.2011. godine održana je bezbjedonosna vježba „Otmica vazduhoplova“ u skladu sa Nacionalnim programom bezbjednosti vazdušnog saobraćaja, usvojenim od strane Vlade Crne Gore i međunarodnim dokumentima ICAO-a. Radi se o jednoj od najkompleksnijih i najzahtjevnijih vježbi nezakonitog ometanja vazdušnog saobraćaja, obzirom da podrazumijeva angažovanje velikog broja učesnika i nadležnih organa. 

Cilj vježbe je bio uvježbavanje i provjera sistema obavještavanja i koordinacije aktivnosti između nadležnih organa i institucija, provjera kvaliteta donesene zakonske regulative, planova i procedura u slučaju otmice, kao i testiranje objekata/opreme za krizni menadžment... OPŠIRNIJE

8 years 6 months

U Podgorici je u periodu od 5. do 8. jula 2011. godine u održan kurs iz Sistema upravljanja sigurnošću (SMS). 

Obuku su pored zaposlenih u Agenciji za civilno vazduhoplovstvo, pohađali i zaposleni u Montenegro Airlines-u i Aerodromima Crne Gore.

Ovaj kurs je organizovan od strane projekta “Podrška sektoru saobraćaja”, koji sprovodi kompanija NTU, a finansiran je iz sredstava Evropske Komisije preko IPA fondova.

Predavač na kursu je bio Aleksandar Pavlović, diplomirani inžinjer saobraćaja. Ovaj kurs je u potpunosti pripemljen od strane Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo (ICAO).

Poslednjeg dana obuke je izvršena provjera znanja, koju su svi polaznici... OPŠIRNIJE