9 years 10 months

Agencija za civilno vazduhoplovstvo, kao organ koji predstavlja vazduhoplovnu vlast države Crne Gore, između ostalog, obavlja i veoma važnu ulogu vršenja nadzora u vazdušnom saobraćaju u Crnoj Gori. U prethodnom periodu Agencija je posebnu pažnju posvetila promovisanju i unapređivanju znanja svog nadzornog osoblja, koje je učetvovalo na brojnim kursevima organizovanim od strane relevantnih međunarodnih institucija u centrima širom Evrope. 

Od prije nekoliko dana Agencija je dobila i svog prvog međunarodnog auditora. 

Naime, g-din Krsto Pavićević je uspješno završio i položio sve testove za auditora Evropske konferencije za civilno vazduhoplovstvo (ECAC) za oblast bezbjednosti, što znači da ubuduće može učestvovati u kontrolnim misijama bezbjednosti aerodroma svih država... OPŠIRNIJE

10 years 4 weeks

Antalija, Turska, 26-29 oktobar 2010

Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Dragan Đurović, sa saradnicima učestvovao je na Sastanku generalnih direktora vazduhoplovnih vlasti – The Balkan Aviation Summit, koji se održao u Antaliji od 26 – 29. oktobra 2010.godine.

Sastanak je održan u organizaciji CAA Turske. Sastanku su prisustvovali predstavnici vazduhoplovnih vlasti Turske, Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Albanije, Kosova i Moldavije.

Od strane učesnika sastanka odobrena je Deklaracija o razvoju saradnje između balkanskih zemalja na polju civilnog vazduhoplovstva, koju je potpisao dr. Ali Ariduru kao predsjedavajući sastanka.

10 years 1 month

Ministar odbrane Boro Vučinić i direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Dragan Đurović razgovarali su danas o civilno-vojnoj koordinaciji u oblasti kontrole i nadzora vazdušnog prostora, a dogovoren je i plan konkretnih aktivnosti u cilju definisanja te važne oblasti.

U tom smislu, zaključeno je da se Vladi predloži formiranje inter-resornog ekspertskog radnog tima, koji bi, u skladu sa rezultatima i preporukama studija koje su uradili eksperti Crne Gore i NATO i zahtjevima EU, definisao prioritete i pripremu elaborata za uređenje novog radarskog položaja. Ekspertski radni tim bi, takođe, bio zadužen za pripremu implementacije koncepta fleksibilnog korišćenja vazdušnog prostora. 

Istaknuta je važnost inter-resorne saradnje i integrisanja svih relevantnih subjekata u... OPŠIRNIJE