10 months 2 weeks

Regionalna saradnja u oblasti traganja i spašavanja u civilnom vazduhoplovstvu

Podgorica – Crna Gora preuzela je od Bosne i Hercegovine godišnje predsjedavanje Regionalnim savjetodavnim komitetom za traganje i spašavanje u civilnom vazduhoplovstvu (RASARAC). Tim povodom, održan je sastanak predstavnika Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore i Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine, a putem video veze prisustvovao je i specijalni predstavnik Evropske organizacije za sigurnost vazdušne plovidbe (EUROCONTROL) za saradnju sa RASARAC.

Na sastanku su razmatrane dosadašnje zajedničke aktivnosti i planovi za 2022. godinu.

Crna Gora je, kao i sve države... OPŠIRNIJE

11 months 1 week

Agencija za civilno vazduhoplovstvo uspostavila je sistem testiranja na prisustvo alkohola kod članova letačke i kabinske posade vazduhoplova nacionalnih i stranih vazdušnih prevoznika.

Testovi će biti izvođeni na platformi aerodroma.

Testiranje na alkohol

Koncentracija alkohola u dahu (BrAC), izmjerena tokom alkotesta, ne smije prelaziti nivo koji je ekvivalentan 0,2 grama koncentracije alkohola u krvi (BAC) po litru krvi.

Svaki pozitivno testirani član posade će biti:

  • Uklonjen sa dužnosti
  • Procesuiran shodno propisima
  • Prijavljen nadležnim vazduhoplovnim... OPŠIRNIJE
12 months 4 days

U petak, 03.12.2021. godine, održana je radionica na temu „Nacionalni program sigurnosti vazdušnog saobraćaja“, u organizaciji Agencije za civilno vazduhoplovstvo. Agencija je kroz organizaciju radionice detaljno upoznala članove Nacionalnog odbora za upravljanje sigurnošću vazdušnog saobraćaja sa Nacionalnim programom sigurnosti vazdušnog saobraćaja.

Menadžer sistema upravljanja sigurnošću (Safety Manager) u Agenciji za civilno vazduhoplovstvo, Veselin Popović, je slušaoce upoznao sa ICAO, EASA i nacionalnim zahtjevima u dijelu sigurnosti. Tokom izlaganja na radionici predstavio je ažurirana dokumenta – Nacionalni program sigurnosti, Nacionalni plan sigurnosti i Indikatore sigurnosti. Nacionalni program sigurnosti vazdušnog saobraćaja... OPŠIRNIJE