1 month 4 weeks

Agencija za civilno vazduhoplovstvo realizovala je uz pomoć eksperata iz Agencije za civilno vazduhoplovstvo Slovenije i Hrvatske radionicu za jedriličare na letilištu Ćemovsko polje (LYPO) i Kapino polje (LYNK).

Radionici koja je realizovana u periodu od 15-17.05.2024.godine učešće je uzelo veliki broj pripadnika iz ak. Naša krila, a. Špiro Mugoša, ak. Nikšić i ak. Berane, kao i drugih zaljubljenika u jedriličarstvo.

Na teoretskom dijelu radionice učesnici su se upoznali sa karakteristikama u jedriličarstvu na prostorima Slovenije i Hrvatske, načinima rada deklarisanih organizacija za obuku pilota jedrilica (DTO), regulatornim zahtjevima i načinima implementiranja istih, dok su u praktičnom dijelu imali priliku da vide operacije sa jedrilicom na letilištu Ćemovske polje... OPŠIRNIJE

3 months 4 weeks

VD direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo gdin Ivan Šćekić, sa svojim saradnicima, susreo se danas sa gdinom Kostasom Kristoforuom, IFATSEA regionalnim direktorom za Evropu i gdinom Nikolom Cojićem, članom IFATSEA izvršnog odbora.

Tokom sastanka je bilo riječi o Sajber bezbjednosti u ATM-u i u avijaciji uopšte, kao i značaju ljudskog faktora i ATSEP osoblja u ovoj oblasti.

Sagovornici su saglasni da je sajber bezbjednost u avijaciji posebno važna tema i mora se raditi na kontinuiranom unaprjeđenju sistema zaštite, identifikaciji ranjivosti i implementaciji efikasnih protokola.

VD direktora je dodatno svoje sagovornike informisao o aktuelnim aktivnostima Agencije u ovom domenu, sa posebnim osvrtom na pozitivne rezultate ICAO provjere u oblasti bezbjednosti i... OPŠIRNIJE

4 months 5 days

Ruski državljani, kao piloti, mogu da vrše operacije bespilotnim vazduhoplovima u Crnoj Gori u korist operatora koji nije predmet sankcija u skladu sa Odlukom o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera („Službeni list Crne Gore“, br. 03/16, 08/16, 41/16, 11/22 i 40/22) kojom je propisano da nije dozvoljeno slijetanje na teritoriju Crne Gore, polijetanje sa ili prelijetanje teritorije Crne Gore vazduhoplova koji su u vlasništvu ili zakupu ili pod drugim vidom nadzora bilo kojeg ruskog fizičkog ili pravnog lica, subjekta ili tijela.

Nije bitno da li Ruski državljanin ima prebivalište u Crnoj Gori ili ne.

Ruskim državljanima nije dozvoljeno da lete UAS registrovan u Rusiji ili UAS koji nije registrovan u Rusiji a koji je u vlasništvu ili pod zakupom ili na drugi način... OPŠIRNIJE