10 years 8 months

7. Sastanak Zajedničkog Odbora ECAA Sporazuma održan je u četvrtak, 21. marta 2013. godine u Podgorici. Suorganizatori ovogodišnjeg sastanka su bili Evropska komisija i Agencija za civilno vazduhoplovstvo.

Crna Gora je 09. juna 2006. godine potpisala ECAA Sporazum (ECAA Agreement) – Multilateralni sporazum o stvaranju zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja, koji je Skupština Crne Gore ratifikovala 09. oktobra 2007.godine, te je na taj način njegova implementacija postala obavezna 26. oktobra 2007. godine.

ECAA Joint Committee (Zajednički odbor) je organ koji je nadležan za sprovođenje ECAA sporazuma i obezbjeđivanje njegove pravilne primjene. Sastoji se od predstavnika strana ugovornica i sastaje se jednom... OPŠIRNIJE

10 years 8 months

Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo, Dragan Đurović, susreo se sa Generalnim direktorom Evropske organizacije za sigurnost vazdušne plovidbe (EUROCONTROL), Frank Brenner-om, u Briselu 13. marta 2013. godine, na temu uspostavljanja zvanične saradnje između ove dvije vazduhoplovne institucije po pitanju zajedničkog rada na ispitivanju mogućnosti uvođenja operacija u uslovima smanjene vidljivosti na tivatskom aerodromu.

U delegaciji Agencije za civilno vazduhoplovstvo bili su i Pomoćnik direktora, Renato Brkanović, Direktor Sektora zа vazduhoplovne usluge u vazduššnom prostoru, Zoran Đuranović, i Menadžer za kontrolu sistema usaglašenosti, Dragan Popović.

U ime EUROCONTROL-a bili su prisutni i Upravni direktor... OPŠIRNIJE

10 years 10 months

Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore, g-din Dragan Đurović i direktor Civilnih vazduhoplovnih vlasti Italije, g-din Alessio Quaranta, potpisali su 28.01.2013. godine u Rimu Memorandum o razumijevanju između nadležnih organa za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore i Italije.

Memorandumom o razumijevanju dogovoreni su zajedničke ciljevi i oblasti bilateralne saradnje između civilnih vazduhoplovnih vlasti Crne Gore i Italije.

Imajući u vidu da je Italija još jedna država članica Evropske Unije sa kojom je Agencija potpisala Memorandum o razumijevanju, kojim je definisan razvoj i fleksibilnost upotrebe dokumentacije i ljudskih resursa u svim apsektima civilnog vazduhoplovstva, ovaj vid saradnje će... OPŠIRNIJE