11 years 3 months

Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo, Dragan Đurović, susreo se sa Generalnim direktorom Evropske organizacije za sigurnost vazdušne plovidbe (EUROCONTROL), Frank Brenner-om, u Briselu 13. marta 2013. godine, na temu uspostavljanja zvanične saradnje između ove dvije vazduhoplovne institucije po pitanju zajedničkog rada na ispitivanju mogućnosti uvođenja operacija u uslovima smanjene vidljivosti na tivatskom aerodromu.

U delegaciji Agencije za civilno vazduhoplovstvo bili su i Pomoćnik direktora, Renato Brkanović, Direktor Sektora zа vazduhoplovne usluge u vazduššnom prostoru, Zoran Đuranović, i Menadžer za kontrolu sistema usaglašenosti, Dragan Popović.

U ime EUROCONTROL-a bili su prisutni i Upravni direktor... OPŠIRNIJE

11 years 4 months

Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore, g-din Dragan Đurović i direktor Civilnih vazduhoplovnih vlasti Italije, g-din Alessio Quaranta, potpisali su 28.01.2013. godine u Rimu Memorandum o razumijevanju između nadležnih organa za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore i Italije.

Memorandumom o razumijevanju dogovoreni su zajedničke ciljevi i oblasti bilateralne saradnje između civilnih vazduhoplovnih vlasti Crne Gore i Italije.

Imajući u vidu da je Italija još jedna država članica Evropske Unije sa kojom je Agencija potpisala Memorandum o razumijevanju, kojim je definisan razvoj i fleksibilnost upotrebe dokumentacije i ljudskih resursa u svim apsektima civilnog vazduhoplovstva, ovaj vid saradnje će... OPŠIRNIJE

11 years 4 months

Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore, gdin Dragan Đurović, i direktor Civilnih vazduhoplovnih vlasti Mađarske, gdin Andras Farkaš, potpisali su 23.01.2013. godine u Budimpešti Memorandum o razumijevanju između nadležnih organa za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore i Mađarske.

Potpisanjem ovog Memoranduma o saradnji nastavljene su intenzivne aktivnosti crnogorske Agencije za civilno vazduhoplovstvo na uspostavljanju bliskih i partnerskih odnosa između vazduhoplovnih vlasti u regionu.

Memorandumom o razumijevanju dogovoreni su zajedničke ciljevi i oblasti bilateralne saradnje između civilnih vazduhoplovnih vlasti Crne Gore i Mađarske.

Cijeneći bilateralnu saradnju važnim... OPŠIRNIJE