12 years 4 months

Na aerodromu Podgorica, 19.07.2011. godine održana je bezbjedonosna vježba „Otmica vazduhoplova“ u skladu sa Nacionalnim programom bezbjednosti vazdušnog saobraćaja, usvojenim od strane Vlade Crne Gore i međunarodnim dokumentima ICAO-a. Radi se o jednoj od najkompleksnijih i najzahtjevnijih vježbi nezakonitog ometanja vazdušnog saobraćaja, obzirom da podrazumijeva angažovanje velikog broja učesnika i nadležnih organa. 

Cilj vježbe je bio uvježbavanje i provjera sistema obavještavanja i koordinacije aktivnosti između nadležnih organa i institucija, provjera kvaliteta donesene zakonske regulative, planova i procedura u slučaju otmice, kao i testiranje objekata/opreme za krizni menadžment... OPŠIRNIJE

12 years 5 months

U Podgorici je u periodu od 5. do 8. jula 2011. godine u održan kurs iz Sistema upravljanja sigurnošću (SMS). 

Obuku su pored zaposlenih u Agenciji za civilno vazduhoplovstvo, pohađali i zaposleni u Montenegro Airlines-u i Aerodromima Crne Gore.

Ovaj kurs je organizovan od strane projekta “Podrška sektoru saobraćaja”, koji sprovodi kompanija NTU, a finansiran je iz sredstava Evropske Komisije preko IPA fondova.

Predavač na kursu je bio Aleksandar Pavlović, diplomirani inžinjer saobraćaja. Ovaj kurs je u potpunosti pripemljen od strane Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo (ICAO).

Poslednjeg dana obuke je izvršena provjera znanja, koju su svi polaznici... OPŠIRNIJE

12 years 5 months

U Parizu je 24. juna 2011. godine održan sastanak direktora Direktorata civilnog vazduhoplovstva Francuske g-dina Patrika Gandila i direktora Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore g-dina Dragana Đurovića.

Sastanak koji je održan na inicijativu francuske strane, imao je za temu mogućnosti buduće saradnje civilnih vazduhoplovnih vlasti dvije zemlje.

Na sastanku su razmijenjena iskustva iz oblasti civilnog vazduhoplovstva i dogovoreni konkretni koraci u cilju sagledavanja modela saradnje između vazduhoplovnih vlasti Francuske i Crne Gore.

Sastanku je prisustvovala i ambasadorka Crne Gore u Parizu Irena Radović.