11 years 7 months

Ambasador Delegacije Evropske Komisije u Podgorici H.E. Mitja Drobnič, posjetio je Agenciju za civilno vazduhoplovstvo 5. novembra 2012.godine i imao bilateralni sastanak sa Direktorom Agencije g-dinom Draganom Đurovićem.

Ambasador Drobnič je upoznat sa trenutnim stanjem u oblasti civilnog vazduhoplovstva u Crnoj Gori, kao i sa aktivnostima Agencije za civilno vazduhoplovstvo.

Posebna pažnja bila je posvećena činjenici da je Agencija prva institucija u Crnoj Gori, koja je počela sa implementacijom evropskog zakonodavstva u naš pravni sistem, kroz mogućnost objavljivanja pravilnika, koji nalažu obaveznost primjene konkretne regulative Evropske komisije.

Ambasador je takođe upoznat sa novinama u Zakonu o vazdušnom saobraćaju, novim nadležnostima... OPŠIRNIJE

11 years 9 months

U Agenciji za civilno vazduhoplovstvo, konstituisan je Odbor za kontrolu sigurnosti (Safety Review Board). Odbor je konstituisan u skladu sa “ Nacionalnim programom sigurnosti vazdušnog saobraćaja”, „Priručnikom za upravljanje sigurnosnim rizicima u Agenciiji za civilno vazduhoplovstvo“ i međunarodnim standardima.Odbor čine: direktor Agencije Dragan Đurović, koji je i predsjednik odbora, direktor sektora za sigurnost vazdušnog saobraćaja Mileta Nikolić, direktor sektora za vazduhoplovne usluge u vazdušnom prostoru Zoran Đuranović i rukovodilac sistema za upravljanje sigurnosnim rizicima Radomir Janjušević.

Uloga odbora, pored ostalog je da uspostavlja i koordiniše aktivnostima stalnih i povremenih tijela Agencije koja se odnose na sigurnost... OPŠIRNIJE

11 years 11 months

U posljednje vrijeme Agencija za civilno vazduhoplovstvo je na različite načine, formalnim i neformalnim putem, bila suočena sa brojnim obavještenjima i prijavama u vezi sa nelegalnim aktivnostima u oblasti civilnog vazduhoplovstva, posebno onima koji se odnose na aktivnosti letjenja paraglajderom.

Za jedan broj prijava ispostavilo se, srećom, da su lažnog karaktera. Međutim, bez obzira na karakter informacija, u sklopu svojih redovnih aktivnosti nadzora Agencija je vršila redovne i vanredne provjere koje su dovodile do inicijativa za pokretanja postupaka protiv odgovornih lica i operatora vazduhoplova.

S obzirom da se u susret predstojećoj ljetnjoj sezoni može očekivati povećan broj sličnih dešavanja, u cilju... OPŠIRNIJE