12 years 1 month

Antalija, Turska, 26-29 oktobar 2010

Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Dragan Đurović, sa saradnicima učestvovao je na Sastanku generalnih direktora vazduhoplovnih vlasti – The Balkan Aviation Summit, koji se održao u Antaliji od 26 – 29. oktobra 2010.godine.

Sastanak je održan u organizaciji CAA Turske. Sastanku su prisustvovali predstavnici vazduhoplovnih vlasti Turske, Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Albanije, Kosova i Moldavije.

Od strane učesnika sastanka odobrena je Deklaracija o razvoju saradnje između balkanskih zemalja na polju civilnog vazduhoplovstva, koju je potpisao dr. Ali Ariduru kao predsjedavajući sastanka.

12 years 2 months

Ministar odbrane Boro Vučinić i direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Dragan Đurović razgovarali su danas o civilno-vojnoj koordinaciji u oblasti kontrole i nadzora vazdušnog prostora, a dogovoren je i plan konkretnih aktivnosti u cilju definisanja te važne oblasti.

U tom smislu, zaključeno je da se Vladi predloži formiranje inter-resornog ekspertskog radnog tima, koji bi, u skladu sa rezultatima i preporukama studija koje su uradili eksperti Crne Gore i NATO i zahtjevima EU, definisao prioritete i pripremu elaborata za uređenje novog radarskog položaja. Ekspertski radni tim bi, takođe, bio zadužen za pripremu implementacije koncepta fleksibilnog korišćenja vazdušnog prostora. 

Istaknuta je važnost inter-resorne saradnje i integrisanja svih relevantnih subjekata u... OPŠIRNIJE

12 years 4 months

Povodom dodjela prvih dozvola padobranacima nakon više od 30 godina, Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore daje informaciju:

Godinama su naši ljubitelji vazduhoplovnog sporta obučavali i sticali dozvole u inostranstvu. Ni najstariji vazduhoplovci ne pamte dan kad je zadnji put organizovan ispit za sticanje padobranskih dozvola u Crnoj Gori. 

Ovih dana Agencija za civilno vazduhoplovstvo je sprovela prvo polaganje teorijskog i praktičnog dijela ispita za sticanje dozvole padobranca nakon više od 30 godina. 

Ispit su polagali članovi Vazduhoplovnog saveza Crne Gore, 19-ogodišnja Ana-Marija Grubač, članica Aerokluba Nikšić i 27-ogodišnji Stojan Saković,... OPŠIRNIJE